La pandèmia consolida la tramitació electrònica dels impostos

A causa de la situació sanitària i la impossibilitat de fer-ho presencial, els processos mitjançant la web s’han augmentat considerablement, fins a deixar el format habitual en mínims

El servei de Tràmits del Govern en una imatge d'arxiu.
El servei de Tràmits del Govern en una imatge d'arxiu. ARXIU

L’arribada de la Covid-19 va establir noves regles per a la societat en general. Sobretot, va gairebé imposar el format en línia a tots els aspectes de la vida. També, per a la tramitació dels impostos. En aquest sentit, la via electrònica s’ha consolidat i s’ha convertit en la forma en què la població fa aquests procediments. Segons la nota publicada per Estadística, la impossibilitat de fer els tràmits presencial va disminuir considerablement el tipus personal, i no s’ha tornat a recuperar. De fet, s’ha quedat sota mínims, amb únicament quatre presencials durant el 2021 pel que fa a l’Impost General Indirecte (IGI).

La pandèmia va obligar a reduir els tràmits dels impostos de forma presencial als mínims. Però, dos anys després i amb les mesures molt més alleugerides, no s’ha tornat a recuperar aquest tipus de presentació. Segons indica estadística, del primer trimestre de 2021 fins al quart, únicament s’han fet presencials quatre procediments per l’IGI. Suposa una variació interanual negativa del 98,8%. Mentrestant, mitjançant la web s’han fet 28.322 tràmits, amb un augment del 5,1% respecte al 2020. De fet, fa dos anys, es van fer 325 tràmits presencials, però 323 d’ells corresponen únicament als dos primers trimestres, dels quals solament 59 són del segon, i la resta del primer.

Aquesta evolució cap a la presentació digital també s’observa a l’impost de la renda de no residents (IRNR). En aquest cas, la variació interanual és inferior, però també significativa. Durant el 2021, es van fer 86 tràmits presencials, en contraposició dels 1.514 mitjançant la web. Així, la variació és de -55,7% pel que fa als processos en persona. Així, la disminució és de més de la meitat de tràmits, passant de 194 als 86 mencionats anteriorment.

Pel que fa a l’IRPF i a l’impost sobre societats, estadística presenta les dades fins al 2020. Per aquest motiu, no es pot analitzar una continuïtat del procediment en línia, però sí com va afectar la pandèmia a aquests tràmits. L’obligatorietat de fer-ho per la web va portar que, en dos anys, des del 2018, es passés de 10.317 presencials i 8.163 per web, a 1.965 presencials i 16.777 per web. Això pel que fa a l’IRPF. Per altra banda, a l’impost sobre societats la tendència és la mateixa. Al 2018 les xifres corresponents als tipus eren de 3.038 i 4.146, i s’ha passat a 78 i 7.080.

D’altra banda, estadística ha presentat els resultats de la totalitat de l’any 2021 pel que fa a l’IGI. En aquest sentit, la base repercutit va ser de 5.197,62 milions d’euros, que suposa un augment del 14% respecte el 2020, i la quota repercutit va ser de 210,64 milions d’euros, que és el 15% respecte al mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat va ser de 3.852,52 milions d’euros, que suposa una pujada del 19,4 respecte l’any 2020. Pel que fa a la quota suportat, va ser de 157,64 milions d’euros, que va suposar una variació interanual del 20%. Tenint en compte la totalitat de l’IG, va ser de 119,68 milions d’euros.

Comentaris

Trending