Montaner presenta un recurs a Govern per demanar la nul·litat del contracte amb Grifols

Basa la seva petició en un article del Codi de l'Administració que declara que "són nuls els actes administratius que transgredeixen d'una manera total i absoluta el procediment legalment establert al seu respecte o que violen les regles essencials per a l'expressió de la voluntats dels òrgans col·legials"

La consellera general Carine Montaner.
La consellera general Carine Montaner. ALTAVEU

La consellera general no adscrita, Carine Montaner ha presentat un recurs administratiu a Govern on sol·licita la nul·litat de ple dret del contracte amb Grifols per a la instal·lació d'un laboratori a Ordino. Basa la seva petició en un article del Codi de l'Administració que declara que "són nuls els actes administratius que transgredeixen d'una manera total i absoluta el procediment legalment establert al seu respecte o que violen les regles essencials per a l'expressió de la voluntats dels òrgans col·legials".

Montaner també sol·licita  els contractes d’adjudicació de l’arrendament de la parcel.la de terreny coneguda com Prat de la Farga adjudicada pel Govern anteriors a la firma del pacte de socis, i les cartes de rescissió dels contractes que van ser enviades als adjudicataris. Així mateix demana tota la documentació de manera integra i exhaustiva, com l’addenda de 30 de juliol de 2021, i els altres contractes o actes administratius posteriors complementaris, que hagin estat subscrits pel Govern o per Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), modificant el contracte anomenat pacte de socis, així com qualsevol escriptura d’elevació a públic, i qualsevol altre pacte o acord que es formalitzi en el marc del desenvolupament del projecte.

La consellera general demana al gabinet jurídic de Govern que analitzi el no respecte de les lleis vigents en el moment de la firma del pacte de socis del 28 d’abril de 2021; la llei d'ordenament general del territori i urbanisme, i el Codi de l’Administració amb la seva adequació posterior, així com el no respecte al principi de legalitat i d'imperi de la Llei o el no respecte de la Llei per l’ús de la llengua oficial de les institucions a nivell de l’apartat acord estrictament confidencial i privat redactat en anglès.

Considera que no s'ha respectat el principi de concurrència i de publicitat

Considera que no s'ha respectat el principi de concurrència i de publicitatindica que el terreny anomenat Prat de La Farga radicat a Ordino, entre d’altres, es va cedir en arrendament pel Govern en una adjudicació que es va dur a terme de diferents lots trets a subhasta a favor dels pagesos de la parròquia. El Govern, abans de la signatura del pacte de socis, va rescindir el contracte al pagès adjudicatari de la referida parcel.la, no donant-li ni tan sols l’oportunitat de poder concórrer amb igualtat de condicions amb l’empresa Grifols. Esmenta també la negligència amb el redactat i la informació incomplerta per un projecte d’aquesta magnitud.

Etiquetes

Comentaris (9)

Trending