Menys despesa en oci i roba, però més en habitatge i alimentació que al 2019

El règim de tinença de llar més habitual és el lloguer, i el preu mensual mitjà ha augmentat de 7,6 euros a l’any 2020 fins a 8,3 euros del 2021

P

P.C

Comentaris

Diners en efectiu.
Diners en efectiu. ARXIU

El departament d’Estadística ha publicat aquest dilluns el seu informe anual sobre els pressupostos familiars de l’any 2021. En aquest document, entre altres coses, es pot observar com les variacions de despesa han fluctuat i han baixat pel que fa a l’oci i la roba, però han augmentat en habitatge i alimentació en comparació al 2019, el darrer any prepandèmia. A més, el règim de tinença de llar més habitual és el lloguer, i el preu mitjà ha passat de 7,6 euros al 2020 fins a 8,3 euros.

L’any 2020 va ser excepcional pel que fa al consum, ja que a causa de l’arribada de la Covid-19 i la consegüent crisi, les llars van modificar la seva forma d’actuar, i es va disminuir la despesa. En aquest sentit, segons indiquen des d’Estadística, la despesa s’ha recuperat a l’any 2021 de forma parcial, però no s’han assolit encara els nivells en alguns grups de consum. La despesa mitjana per llar ha augmentat un 11% respecte al 2020, fins als 38.229 euros anuals. En aquest sentit, és també superior al 2019, on va ser de 37.460 euros.

D’aquesta despesa, l’habitatge i els serveis bàsics suposen més del 35% del total. Pel que fa als aliments, s’ha mostrat un canvi de tendència i ha baixat considerablement respecte al 2020, disminuint fins al 17,5%. Cal recordar que el confinament va fer variar l’actitud en aquest sentit, i la xifra s’assimila molt més a la del 2019, on la despesa en aquest grup va ser del 16,2%.

Si es fa la comparació amb l’any 2019, el darrer prepandèmia, els grups que no han arribat a assolir els nivells són ‘Esbarjo, espectacles i cultura’, que tenen una despesa del 6,8% menys, ‘vestit i calçat’ (-6,2%), ‘hoteleria i restauració (-5,8%) i ‘mobles, estris domèstics i serveis per la llar’ (-2,7%). D’altra banda, destaquen els augments considerables dels grups ‘habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles’, que és d’un 13,4%, el d’’aliments i begudes no alcohòliques’ (15,5%), i el de ‘begudes alcohòliques, tabac i narcòtics’ (13,9%).

L’habitatge, per tant, és la font de despesa més important de gran part de les llars del país. Principalment, d’aquelles del quintil 1, que són les que tenen menys despesa, i hi destinen el 64% del seu pressupost a habitatge, a més d’alimentació

L’habitatge, per tant, és la font de despesa més important de gran part de les llars del país. Principalment, d’aquelles del quintil 1, que són les que tenen menys despesa, i hi destinen el 64% del seu pressupost a habitatge, a més d’alimentació. Aquest augment es pot explicar amb l’augment del preu mitjà del metre quadrat respecte al 2020, que ha passat de ser 7,6 euros a ser de 8,3 euros. A més, el preu mensual dels més recents ha passat dels 9,6 euros el metre quadrat als 10,2 euros. Pel que fa al preu mitjà del lloguer, independentment del temps d’ocupació o de la grandària, se situa en 671 euros, i suposa un creixement del 6,2% respecte a fa dos anys. Malgrat això, i tenint en compte que el lloguer és el règim de tinença més habitual, ha disminuït respecte a l’any 2020, i ha augmentat tímidament el nombre de propietats privades totalment pagades o per herència.

Entrant al detall, la despesa en concepte de lloguer varia en funció de la grandària de l’habitatge. En aquest aspecte, es veu com els preus mitjans de l’any 2021 presenten en general un creixement respecte als del 2020 de la mateixa grandària. Si s’analitza la despesa mitjana de les llars de lloguer per trams de 100 euros, aquesta oscil·la entre 250 euros i 1.150 euros. Les categories entre 450 euros i 749 euros són les més representades.

Per últim, les dades corresponents a l’any 2021 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,33, augmentant lleugerament respecte al 2020 després d’una disminució entre els anys 2018 i 2019. A més, el 91,3% disposen almenys d’un turisme i el 29,6% compta almenys amb una motocicleta o ciclomotor com a mitjà de transport.

Etiquetes

Comentaris

Trending