L’hoteleria encapçala la recuperació del PIB que va augmentar un 11% el 2021

Transport, comerç i construcció son els altres sectors que experimenten un creixement durant el 2021

Comentaris

Rètol d'un dels hotels del país.
Rètol d'un dels hotels del país. T. S.

Segons l’estimació semi-definitiva per a l’any 2021, el Producte Interior Brut (PIB) nominal se situa en els 2.811milions d’euros, el que suposa una variació interanual del +11,1% respecte l’any 2020. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.572,2 milions d’euros, amb una variació anual del +8,3%. El PIB nominal el valor monetari total dels béns i serveis finals produïts per al mercat durant un any determinat dins les fronteres d’un país. El real agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps.

En comparació a l’estimació avançada que estimà un creixement nominal del +11,2%, la variació del PIB nominal, segons l’estimació semi-definitiva, finalment és de 0,1 punts percentuals menys, amb un reajustament dels sectors més representats de l’economia.

L’anàlisi sectorial, en termes nominals, mostra la recuperació de la totalitat dels sectors afectats per la crisi sanitària, exceptuant el sector de la indústria amb una caiguda del -54,1%. Destaca la recuperació dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la Covid-19 durant el 2020, com el sector de l’hoteleria i restauració, amb una variació del +3,8%, seguidament del sector de transport i emmagatzematge, amb un creixement del +11,8%, i del sector del comerç amb una variació del +6,2%. El sector de la construcció continua experimentant un creixement molt positiu, amb una variació del +13% per aquest 2021.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 35.342 euros l’any 2021, és a dir, una variació anual del +8,9%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 32.340 euros, amb un creixement del +6,2% respecte l’any anterior.

Finalment, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2021, i segons el principi de meritament, l’estimació semi-definitiva del PIB confirma la xifra del 24,7%, amb una decrement de 0,6 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2020 (25,3%). Aquestes dades han estat facilitades pel departament d'Estadística de Govern.

Etiquetes

Comentaris

Trending