Estudien promoure una plataforma de perjudicats per les hipoteques anteriors al 2015

Alguns afectats han constatat que com a mínim un banc del Principat no hauria regularitzat la situació derivada del fet que l’euríbor ha estat en paràmetres negatius durant molt temps

L'euríbor ha passat a ser en negatiu durant molt temps darrerament.
L'euríbor ha passat a ser en negatiu durant molt temps darrerament. ARXIU

Un petit grup de clients de bancs que tenen contractades hipoteques anteriors al 2015 estan estudiant promoure una plataforma de consumidors perjudicats per la deficient regularització per part dels bancs de les quotes, que haurien obviat suposadament de manera volguda el fet que l’euríbor ha estat durant molt temps en negatiu i, per tant, s’hauria d’haver tingut en compte aquesta circumstància. Han constatat que com a mínim una de les entitats bancàries del país no hauria fet les regularitzacions escaients a no ser que es fes una petició exprés.

Segons alguns dels afectats que s’estan mobilitzant per trobar altres perjudicats i promoure la plataforma, abans del 2015, “no es contemplava la possibilitat que l’euríbor fos negatiu” i, per tant, es va deixar escrit als contractes que les quotes de les hipoteques -situació que es podria estendre també als préstecs personals- es revisarien en funció de la variació de l’indicador de referència. I mentre va ser positiu l’euríbor, dita regularització es va fer. Però amb posterioritat, a no ser que el client ho reclamés taxativament, s’hauria obviat aquest pas almenys en una de les entitats del país.

Aquesta situació, recorden els afectats, no afecta els contractes hipotecaris posteriors al 2015 perquè aquell any hi va haver un acord en què es deixava clar que en el moment que l’euríbor fos negatiu, en les revisions es donaria per fet que l’euríbor era igual a zero. Per tant, l’interès no seria mai inferior a l’afegit a l’indicador. Aquest fet, però, no afectaria, entenen, a les hipoteques signades abans del 2015 a no ser que s’hagués introduït algun canvi posterior que deixés sense efecte la revisió tal i com s’havia concebut inicialment, circumstància a la qual, si fos el cas, es podrien agafar les entitats bancàries.

Els ‘ideadors’ de la iniciativa estan avaluant la viabilitat de la mateixa. Creuen que hi podria haver centenars d’afectats i molts milers d’euros en joc. La voluntat seria aplegar un bon nombre de perjudicats i no només reclamar els imports sinó promoure una demanda col·lectiva que, probablement, sinó la primera, sí seria de les primeres en dur-se a terme al Principat i, més encara, en relació amb el sector bancari.

Comentaris (3)

Trending