La Covid-19 torna a situar l’endeutament públic per sobre dels mil milions d’euros

Aquesta xifra, enregistrada el 2020, suposa un increment del 17,5% respecte a l’enregistrat l’any 2019, que va ser de 996,7 milions

Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants.
Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants. Altaveu

L’endeutament públic de l’any 2020 s’ha situat en 1.171,7 milions d’euros, enregistrant així un increment del 17,5% respecte al 2019, que va ser de 996,7 milions. Es tracta de la xifra més elevada dels últims sis anys, per davant de l’endeutament del 2016, que es va situar en 1.040,8 milions. En relació a la ràtio respecte al PIB nominal, pel que fa al sector “Administracions públiques”, s’ha situat en el 46,7%, mentre que en els darrers anys s’ha situat al voltant del 40%.

En aquest sentit, i pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio se situa en el 44,1% per al 2020, mentre que en els darrers anys estava al voltant del 34%. La necessitat de finançament extraordinari i urgent motivat pels efectes de la Covid-19 ha provocat aquest increment de l’endeutament. Aquest augment de la ràtio respecte al PIB es veu reflectida també en les economies de l’entorn, tant a Espanya, amb 24,5 punts percentuals d’increment, com a França, amb 18,1 punts percentuals d’increment.

En referència a l’endeutament per càpita, per al 2020 arriba a un import de 15.018 euros, en contrast amb els anys anteriors, en què havia anat disminuint progressivament. Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini de l’any passat s’incrementa el +10,4%, i l’endeutament a llarg termini en un +19,6%. D’altra banda, l’endeutament a curt termini no bancari disminueix un -37,5% i l’endeutament a llarg termini augmenta el +33,6%. La distribució ha sigut del 21% a curt termini i del 79% a llarg, respecte del 23% i el 77%, respectivament, de l’any 2019.

Per tipus d’endeutament, en l’exercici 2020 el bancari s’incrementa el +24,7%, i el no bancari augmenta el +15,7%. L’endeutament no bancari a curt termini és que el que disminueix de forma considerable, un -37,5%, mentre que el bancari a curt termini ha crescut de manera substancial, un +381,3%. La distribució és del 21% el bancari i el 79% no bancari, de manera similar a l’any anterior, amb un 20% i un 80%, respectivament. Es constata un increment al llarg dels anys de l’endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors de deute més enllà del sector bancari mitjançant l’emissió del deute públic.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending