L’electrònica i el transport contribueixen a l’augment de les importacions en un 2%

El total és de 151,36 milions d'euros durant el mes de juny, i el grup d'energia té una variació negativa destacada amb un 33,3 menys

Les importacions, han sumat 151,36 milions d'euros durant el mes de juny, el que suposa un increment de l'1,8% respecte al juny de l'any anterior. Els grups amb una variació percentual i absoluta positiva més destacada són transport amb un 29,8% i electrònica amb un 36,5%. Per contra, tenen una variació negativa destacada els grups energia amb un 33,3% menys i joieria, que cau un 35,8%.

Durant el primer semestre de l'any, el total d'importacions és de 885,96 milions d'euros, amb una variació percentual positiva del 8% respecte al mateix període de l'any anterior. Els grups amb una major variació positiva són transport (un 28,2% més), alimentació (15,9%), diversos (17,9%), farmàcia-perfumeria (16,4%), vestit i calçat (11,6%) i electrònica (10,1%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són energia (un 18,7 menys ) i construcció (un 5,5% menys).

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.838,88 milions d'euros, un 15,9% més respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.586,34 milions d'euros. Sense el capítol energia, les importacions augmenten un 16,4% en comparació a l'any anterior. Això és causat per la variació percentual i absoluta positiva de tots els grups, destacant les partides transport (18,8%), alimentació (16,8%), diversos (30,7%), vestit i calçat (23,2%), industrial (17,4%), electrònica (16,7%) i energia (12,3%).

EXPORTACIONS A L'ALÇA

Les exportacions durant el mes de juny han sumat 15,43 milions d'euros, amb un increment de l'11,1% respecte al període anterior. Les partides exportades més destacades amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són electrònica amb un 21,4% i transport amb un 46,7%.

Té una variació negativa més destacada la partida industrial amb un 52,8% menys.En el primer semestre de l'any, el total d'exportacions és de 140,96 milions d'euros, un 49,8% menys respecte el mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius les partides electrònica (23,4%), transport (25,1%) i joieria (63,3%).

En canvi, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos (cau un 74,2%). Sense tenir en compte l'exportació excepcional de la partida diversos i concretament del capítol objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat del febrer de l'any passat i per al mes de març d'aquest any, la variació passa a ser del 17,3% per aquests primers sis mesos de l'any 2023.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 227,90 milions d'euros, un 35% menys respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos de l'any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són electrònica amb un 36,9% més, transport amb un 26,7% més, industrial amb un 24,1% més i joieria amb un 16,5% més. Per contra, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos amb un 71,9% menys.

Etiquetes

Comentaris

Trending