La despesa del sector públic va augmentar un 3% el 2019

El total és d’1.003.199,03 ’euros sense tenir en compte els actius ni els passius financers i aquest import significa el 35,6% del Producte Interior Brut

Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants.
Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants. Altaveu

L’Administració central, les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, les administracions locals i els fons de la seguretat social, té una liquidació de despeses per al 2019, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, d’1.003.199,03 milers d’euros, amb un increment del 3% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import significa el 35,6% del PIB.  Les dades han estat publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

La despesa liquidada pel Govern d’Andorra per al 2019, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, és de 438.835,37 milers d’euros, amb un increment de l’1% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import suposa el 43,7% de la despesa liquidada del sector 'Administracions públiques' i el 15,6% del PIB. Si no es consideren, a més, les despeses del Govern que són transferències cap a aquest sector liquida despeses per valor de 852.096,91 milers d’euros, import que representa el 85,9% de la despesa del sector públic i el 30,2% del PIB.

La liquidació de despesa agregada del 2019 del sector institucional 'Societats no financeres' és de 211.364,21 milers d’euros, amb un increment del  33,1% respecte a l’exercici anterior. Si no es tenen en compte els actius ni els passius financers s’observa una disminució del 5,2% respecte al 2018. Aquí s’hi inclouen Andorra Telecom SAU, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Ramaders d’Andorra, SA i el Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA.

La presentació de la liquidació pressupostària agregada del sector públic andorrà per a l’any 2019 i la seva evolució des del 2009 confirmen el procés d’adaptació de les estadístiques econòmiques del Principat als estàndards metodològics internacionals.

La despesa pública es va reduir notablement el 2018 amb un 17,7%. La reducció va anar en paral·lel amb la caiguda d’un 17,3% dels ingressos, que van ser de 1.488 milions, un número molt inferior respecte als 1.800 milions recaptats durant el 2017.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending