El coronavirus fa caure un 20% la venda de vehicles, amb l’excepció dels elèctrics i híbrids

Entre març del 2020 i aquest febrer, s’han fet prop de 900 operacions menys que en el període immediatament anterior, amb especial afectació al sector dels industrials

Clients a un concessionari de cotxes.
Clients a un concessionari de cotxes.

L’esclat de la crisi del coronavirus ha suposat per als concessionaris de vehicles una caiguda de vendes del 20%. Prop de 900 operacions menys en termes generals. La davallada afecta tots els àmbits, però ha fet especialment en l’industrial i, en canvi, les motocicletes han resistit millor. Només un sector salva el darrer any amb bones dades: els vehicles elèctrics o híbrids, que han crescut en quota de mercat.

Així es desprèn de les dades fetes públiques pel departament d’Estadística. Al mes de febrer, es van matricular 261 vehicles, en comparació als 324 del mateix mes de 2020. És a dir, 63 menys (un 19,4%).

Les operacions amb vehicles híbrids es van disparar, tant amb els endollables (+180%) com els que no ho són (+150%)

De retruc, les dades permeten comparar l’evolució de vendes del primer any de pandèmia: de març del 2020 a febrer del 2021. En aquest període, s’han tancat fins a 3.580 operacions, 897 menys que en l’any anterior. Per tant, la davallada és d’un 20%. “Hi ha continuïtat”, comenta el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), que destaca el “cop fort pels industrials”.

I és que aquest àmbit és el que ha registrat una caiguda més forta: del 42%. Pel que fa al turisme el descens d’operacions és del 19,8%. Millor han resistit les motocicletes, amb tot just un descens de vendes del 8,3%. Sansa confia, justament, que aquest tipus de vehicles experimenti una pujada amb l’arribada “del bon temps”.

La davallada de vendes encara hauria estat més forta de no ser pel bon comportament dels vehicles elèctrics i híbrids, que han guanyat una quota important de mercat. Així, els diferents tipus han experimentat increment de vendes durant el primer any de pandèmia, especialment els de benzina tant endollables (+180%) com no endollables (+150%).

Per a Sansa, es pot deure a dos motius. D’una banda, pel fet que “hi ha un canvi de mentalitat”. De l’altra, el fet que “aquest tipus de client potser no ha tingut tanta afectació econòmica per la Covid”. Al seu entendre, l’evolució seguirà els pròxims mesos tant pel nou programa Engega, tot i que deixi fora els híbrids no endollables, com pel fet que, a partir d’ara, les benzineres també puguin tenir carregadors elèctrics. “Ha d’ajudar a decantar la decisió”, entén.

Comentaris (1)

Trending