Els beneficis de la banca per interessos i comissions continua creixent

Els bancs andorrans han de gestionar cada vegada més recursos per intentar mantenir els guanys i, tot i així, obtenir menys ingressos

Un caixer automàtic d'Andorran Banking.
Un caixer automàtic d'Andorran Banking. Toni Solanelles

Els beneficis que la banca andorrana va obtenir l’any passat gràcies a interessos i comissions continuen creixent respecte d’exercicis precedents. Amb tot, allò que es coneix com a marge bàsic, que és l’esmentat benefici, cada vegada és més insignificant, percentualment, respecte del volum de negoci que mouen, en global, les entitats del sector bancari. I és que com més va més recursos han de gestionar els bancs del país per poder mantenir uns resultats acceptables malgrat obtenir menys ingressos.

El marge bàsic inclou els interessos, tant els suportats com els abonats, i les comissions, tant les que es paguen com les que es cobren. En un escenari d’interessos a l’alça, això ha estat del tot decisiu perquè el marge bàsic bancari creixés durant el 2022. En concret, un 6,27%, segons que indiquen les dades incloses en la memòria d’Andorran Banking. De fet, si només es tinguessin en compte les comissions, hi hauria una caiguda en xifres absolutes. S’han pagat i cobrat menys comissions el 2022 que al 2021, i el resultat és inferior el de l’any passat que el de fa dos exercicis.

Per parts, el marge bàsic obtingut per la banca andorrana el 2022 va ser de més de 451 milions d’euros per més de 424 milions el 2021. Un increment percentual, doncs, del 6,27% com s’ha dit. Si s’analitzen per separat interessos i comissions es veu que el comportament dels primers són determinants per a la bona marxa d’aquest concepte bancari. La diferència estricta entre els ingressos per interessos (195,5 milions) i les despeses (49,7 milions) dona un resultat de 145,8 milions el 2022 mentre que aquest mateix resultat un exercici abans va ser de 107,3 milions.

Captura de pantalla 2023 05 29 a las 14.05.37

El creixement del darrer any tancat a l’anterior, a nivell percentual, és del 36%. En canvi, en les comissions hi ha una reculada. Se n’han percebut menys (425,7 milions per 439,5) que el 2021, però també se n’han abonat menys (122 milions contra 126). El resultat són 303,8 milions el 2022 i 313,6 l’any abans. La reducció percentual és lleugerament superior al 3%.

L’increment de marge bàsic s’insereix en un exercici, el 2022, en què el conjunt de la plaça bancària va veure com anaven a l’alça els beneficis finals. En efecte, el 2022 la banca va obtenir uns guanys globals de 113,2 milions, per sobre dels dos exercicis anteriors (98,4 el 2021 i 86,2 el 2020) i gairebé idèntics als del 2019 (112,5 milions) però que queden molt lluny al que havien estat els resultats en dècades precedents, sempre abans de l’esclat del ‘cas BPA’, que va comportar un canvi de paradigma important per a la banca andorrana i, en conseqüència, pel negoci del sector.

RESULTAT NET DE L’EXPLOTACIÓ

Entre marge bàsic i beneficis globals finals, cal observar com un indicador també important el resultat net de l’explotació, que inclou l’esmentat marge bàsic més les operacions financeres, la compra-venda d’actius financers, accions, bons… de renda fixa, variable, cotitzats, no cotitzats. El resultat net de l’explotació va ser inferior el 2022 respecte del 2021 (543 milions l’exercici passat contra 553 l’anterior). Per tant, creix el marge bàsic però, en canvi, es redueix el resultat net de l’explotació i, a sobre, cada exercici que passa hi ha menys camí entre un indicador i l’altre.

Això indica que les operacions financeres que la banca va fer durant l’any passat no van ser tan bones com haurien i que, fins i tot, en algun cas, van ser directament dolentes. I tot plegat es dona en un context on cada vegada els bancs andorrans han de gestionar més recursos, amb la dificultat que això comporta, el volum de negoci ha de ser més elevat, per mirar de mantenir un nivell de benefici acceptable. I això, ingressant menys.

El 2022, la relació guanys finals respecte del volum de negoci va ser el més baix dels darrers set anys. Els 113 milions de benefici representen sols el 0,16% dels recursos gestionats. El 2016, quan el benefici va ser de 155 milions i el volum de negoci era de 51.734 milions d’euros (el 2022 aquesta darrera xifra es va situar en 71.000 milions) el percentatge es va enlairar fins al 0,30%, pràcticament el doble.

Comentaris (9)

Trending