Dues terceres parts del personal d’Assegurances Generals ja ha estat acomiadat

Ara mateix només continuarien prestant servei per a l’asseguradora intervinguda cinc persones; els tres màxims responsables de la companyia també han estat liquidats

-
-
L’Autoritat Financera (AFA), de comú acord amb la Batllia en estar el cas emmarcat en una fallida, ja ha acomiadat més de dues terceres parts de la plantilla d’Assegurances Generals (AGA). De fet,  l’activitat que manté la companyia és molt poca i pràcticament es limita a qüestions de tramitació administrativa i a recopilar informació per la pròpia entitat supervisora del sector de les assegurances. Divendres es va acomiadar l’últim comercial que quedava en plantilla. També s’haurien fet fora els propietaris de la companyia, que a banda d’accionistes eren assalariats.

Segons les fonts consultades, divendres quedaven en plantilla cinc dels divuit treballadors que aproximadament havia tingut l’asseguradora amb els propietaris inclosos. En concret, actualment quedarien en nòmina un empleat del departament de vida, dos del de sinistres, la recepcionista i una secretària de la propietat. Els tres màxims responsables de la companyia van ser apartat en virtut de la intervenció de l’AFA de l’agost però continuaven percebent la remuneració salarial mensual que tenien fixada. Les darreres setmanes també haurien estat liquidats.

La liquidació, però, no porta associada la percepció de ni un sol euro. D’entrada, perquè allò que es reconeix és just el 50% del que suposadament tocaria a cadascun dels treballadors acomiadats. La legislació permet que en cas de motivacions econòmiques i en el d’una fallida, la compensació a rebre sigui del 50%. A més, la quantitat reconeguda passa a integrar la massa deutora de la companyia, i fins que no es tramiti tot el procés de fallida no s’aclarirà la situació. Cert és que els crèdits dels treballadors són preferents. 

Actuacions legals

Mentrestant, tant l’administrador de la companyia com l’AFA, per un cantó, els tribunals -en el vessant administratiu però també en el penal- per un altre, i finalment la propietat continuen duent a terme les seves indagacions, presa de decisions o actuacions judicials segons que sigui el cas. A nivell penal, els propietaris d’Assegurances Generals ja fa alguns mesos que van haver d’aportar una fiança per poder eludir l’empresonament que la Batllia que instrueix la causa penal havia dictat.

Quant a la tramitació de la fallida que la propietat de l’asseguradora té recorreguda, formalment ja ha passat el termini establert en la legislació per poder presentar els crèdits corresponents -sobre que no hi hagi aspectes sobrevinguts o reconeixements ulteriors per part de la Justícia- i ara es procedirà a verificar tots els crèdits comunicats per efectuar el corresponent estat de crèdits i proposar l’admissió o el rebuig de cadascun d’ells. 

Finalitzats aquest estat de crèdits i les corresponents propostes, l’administrador judicial els dipositarà a la Batllia, on seran degudament comprovats per l’organisme judicial. Tots els creditors que hagin comunicat un crèdit a l’administrador judicial rebran una notificació mitjançant la qual se’ls informarà de l’admissió o el rebuig del seu crèdit.

Comentaris

Trending