DA veta exigir al SAAS que posi ordre als complements anòmals que abona

Comentaris

DA veta exigir al SAAS que posi ordre als complements anòmals que abona
DA veta exigir al SAAS que posi ordre als complements anòmals que abona

Els vots de Demòcrates per Andorra (DA) han servit per evitar imposar a l’hospital que regularitzi tots aquells complements o primes que està abonant de forma anòmala a diferents persones. Retribucions que en alguns casos tenen un objectiu tan lloable com mantenir el nivell salarial a certs professionals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) quan deixen la responsabilitat que havien ostentat i per la qual havien assolit una determinada remuneració. DA també s’ha negat, en aquest cas amb el suport de Liberals i la consellera independent Sílvia Bonet, a ampliar la informació que al seu dia el Govern va lliurar a la fiscalia en relació a totes les irregularitats detectades al SAAS.

Aquestes -la de regularitzar els complements i la d’ampliar la informació aportada a la fiscalia- eren dues de les propostes de resolució formulades en el marc d’un debat sobre l’estat de la sanitat al Principat que ha resultat poc menys que soporífer i ha evidenciat que el sistema i la seva suposada reforma està encallada des de fa molts anys. I tampoc es preveu una sortida realment adequada en breu. Una planificació acurada. El debat ha enfrontat, sobretot, els representants del PS amb els de DA. I també Liberals, en moltes ocasions, ha retret als demòcrates la seva poca voluntat de tirar endavant la reforma sanitària.

Quant a les resolucions desestimades, en la que fa referència a les retribucions anòmales, s’hi recordava que “el darrer informe del Tribunal de Comptes relatiu a la fiscalització del SAAS per l’exercici 2015 posa de manifest que dit organisme aplica conceptes retributius i complements que no estan regulats en el reglament de personal (...) ni aprovats pel seu consell directiu”. A més, “semblaria que diferents persones que duen a terme activitats assistencials (...) perceben complements salarials vinculats als ingressos que genera la seva activitat, que ‘directius i persones amb càrrecs de responsabilitat’ perceben primes d’exclusivitat, que es satisfan primers per projectes ‘per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur, i que es paguen complements ad personam per ‘mantenir el nivell salarial una vegada ha cessat en la responsabilitat per a la qual havia estat nomenat’”. 


Els demòcrates, amb els liberals i Sílvia Bonet, tampoc no permeten que s'ampliï la informació aportada a la fiscalia perquè investigui les irregularitats a l'hospital


L’escrit remarcava que l’informe de l’organisme fiscalitzador afirma que “s’estarien produint pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats”, segons el que marca la Llei General de les Finances Públiques i que “el SAAS, com a organisme que gestiona diners públics, ha de donar compliment a la normativa vigent”. Per això, la proposta encomana a Govern que “procedeixi a adequar les remuneracions i conceptes retributius del personal (...) a la legalitat vigent, tot procedint a revisar i renegociar totes aquelles situacions que hi siguin contràries”. 

En la segona proposta de resolució, el PS, promotor de les dues iniciatives, posa en relleu “les irregularitats relatives al SAAS denunciades en els tres darrers informes del Tribunal de Comptes i els informes de la Intervenció General” i que “el Govern presentà en data 13 d’octubre del 2016 denúncia a la fiscalia” que, però, “concernia únicament casos denunciats pel Tribunal de Comptes”. Per tant, “vist que la denúncia efectuada a la fiscalia s’ha centrat en uns pocs casos amb caràcter concret i no a la totalitat dels casos continguts del Tribunal de Comptes”, s’encomana a l’executiu que la completi “sobre la base de totes les irregularitats realitzades (...) i denunciades” per l’organisme fiscalitzador “en els (...) informes del 2013, 2014 i 2015” així com per la Intervenció General.

Hi ha hagut altres resolucions que sí que han prosperat. Per exemple, Demòcrates per Andorra (DA) i Liberals d’Andorra (LdA) han acordat la configuració d’una taula de treball per estudiar la implementació de les mesures proposades per aquest segon partit durant el debat monogràfic sobre sanitat. Entre aquestes mesures hi havia la d’establir límits al nombre de metges convencionats amb la CASS o la d’eliminar el 33% de reemborsament que ara la seguretat social retorna en cas de visita a professionals sanitaris amb qui no tinguin conveni signat.

Algunes de les propostes han estat aprovades per unanimitat. Tres en concret. La que encomana a Govern fer una auditoria del funcionament del transport sanitari, la que proposa crear un servei de farmàcia específic pel Cedre i la que reclama que es faci un estudi de cost-oportunitat per valorar la possibilitat d’instal·lar al país una unitat de radioteràpia. En canvi, DA també ha tombat la resolució que pretenia promoure un estudi sobre el clima laboral a l’hospital.

Fotografia: agència ANA

Comentaris

Trending