Concessionaris i tallers estan alarmats per les deficiències greus en automòbils que la ITV no detecta 

Comentaris

  • Experts del sector coincideixen amb el Govern amb l’elevada rotació de personal que hi ha al servei i consideren que això és clau perquè vehicles amb anomalies molt notables superen la revisió
  • L’alt nivell d’altes i baixes de treballadors fa que l’experiència dels inspectors sigui cada vegada menor i això dificulti la detecció d’avaries que poden posar en risc els automobilistes
Concessionaris i tallers mecànics estan cada dia que passa més preocupats per les irregularitats i anomalies que la inspecció tècnica de vehicles (ITV) no detecta i que posen en risc, segons les fonts consultades, la seguretat dels automobilistes en general. Les queixes i els laments arriben just després que el Govern, arran d’una pregunta parlamentària, reconegués que al servei hi ha una alta rotació de personal. Justament, les fonts consultades han assegurat que aquesta rotació és el que està afectant de forma molt greu la qualitat del servei que es presta, degut a la poca preparació i, en molts casos, nul·la formació dels inspectors que les darreres setmanes no han detectat avaries que haurien de suposar en alguns casos la retirada del permís de circulació del vehicle en qüestió. Les fonts consultades han explicat que la formació primordial que reben els tècnics que desembarquen a la ITV és la que els hi poden facilitar els altres companys. I que aquesta cada vegada és de menys nivell per una simple raó: l’alta rotació fa que l’experiència dels inspectors (és a dir, dels mecànics) com més va menor és i menors són, també, els coneixements que poden traspassar a la resta de companys. Els consultats han explicat, també, que les limitacions del país també ho fan tot més complicat, ja que a Espanya és relativament senzill que personal qualificat d’una altra estació pugui contribuir a la formació de treballadors d’altres centres amb menys coneixements. Però no és el cas del Principat. Com més va, més tallers i concessionaris detecten, o abans o després de passar la inspecció tècnica, anomalies que els encarregats de la ITV haurien d’advertir i que en moltes ocasions no es donen. És el cas, per exemple d’un automòbil que presentava unes corrosions perforants a l’estructura del monocasc. Aquest defecte, segons els experts, és molt greu atesa la reglamentació actualment vigent i hauria de comportar la retirada del permís de circulació del vehicle en qüestió. Doncs dit cotxe va superar la inspecció amb una sola observació -que no defecte, a nivell d’òxids. Un altre cas considera molt greu pels experts és el d’un cotxe amb ITV vigent que presentava una arruga en el llarguer del xassís. Les mateixes fonts, que han apuntat tot d’altres casos que tot sovint no són detectats i que acaben com a molt amb observacions o anotacions sense gaire transcendència (com per exemple que els pneumàtics estan excessivament desgastats), també han recordat que la ITV no disposa d’una base de dades que permeti saber als responsables del servei si l’assegurança que es presenta està realment activa i vigent o, pel contrari i pel motiu que sia, ja ha estat donada de baixa. Alhora, també han destacat el fet que en les dades facilitades pel Govern, i que pràcticament equiparaven el nombre d’altes i baixes entre el període concessionat a l’actual adjudicatària previ a l’arribada de l’actual director i al tram de concessió (del 2012 cap aquí) amb Jordi Marcos hi hauria un element clau que fa decantar la balança. Segons les fonts, l’executiu hauria inclòs com a moviment de personal les recol·locacions que al seu dia hi va haver entre les persones que sent funcionaris de l’administració assignats a la ITV quan era pública van decidir no passar a l’empresa privada i van preferir ser reubicats en altres departaments governamentals. Segons els consultats, comparar aquest fet amb les baixes que hi ha hagut amb posterioritat seria poc menys que manipular les dades perquè es tracta de paràmetres i situacions molt diferents.

Comentaris

Trending