Clam d'alerta de les empreses de neteja pels greuges que els ocasiona l'increment de la CASS i els salaris base

Comentaris

Clam d\'alerta de les empreses de neteja pels greuges que els ocasiona l\'increment de la CASS i els salaris base
Clam d\'alerta de les empreses de neteja pels greuges que els ocasiona l\'increment de la CASS i els salaris base

Les empreses de neteja estan en peu de guerra contra el Govern. El motiu? L’increment del cost de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i l’augment del salari base. L’associació que agrupa la major part de les companyies del sector adverteix que el fet que moltes d’elles treballin per a les administracions i que els seus contractes producte d’adjudicacions públiques s’hagin tancat amb molta antelació fa que ara, amb uns increments no previstos el dia que es van fer els pressupostos, els contractes acabin sent deficitaris. El col·lectiu deixa clar, però, que estan d’acord amb els increments acordats en relació a la CASS i al salari base. Però lamenten el moment i la manca de previsió de l’administració.

L’Associació d’Empreses de Neteja d’Andorra (AENA), a través d’un comunicat, ha fet públic “el descontentament generalitzat” del sector -tant empreses com treballadors- “envers uns fets que creiem força preocupants i que de no trobar una solució consensuada poden posar en dificultats algunes empreses així com als seus empleats”. L’entitat deixa constància dels contactes que ha mantingut amb el Govern per expressar el seu malestar. I encara que no es diu explícitament, del redactat del comunicat sembla desprendre’s que l’administració no ha donat cap resposta a la preocupació. I, encara menys, cap solució que serveixi per apaivagar el malestar.

El comunicat exposa que l’entitat ha mantingut contactes amb el ministeri de Finances (30 de maig del 2016) i amb posterioritat els contactes es van oficialitzar per escrit. Més tard s’han mantingut “trobades informals per recordar al ministeri la perillositat d’aquesta situació. Per mirar de consensuar una solució que no obligui les empreses a realitzar reestructuracions de plantilles. Tenint en compte que el nostre sector dóna feina a aproximadament 1.200 persones directament relacionades amb la neteja, aquesta situació ens preocupa i així ho volem manifestar”.

Fets

La nota signada pel president de l’entitat, Albert Daina, exposa prèviament una relació de fets que se sintetitzen en els següents:

“El sector serveis esta basat en un 90% en recursos humans (mà d’obra), per la qual cosa aquesta partida és sempre la més important de qualsevol concurs públic amb l’administració i comuns. El Govern, durant aquest any 2016, ha decretat un augment d’un 1% en la partida de seguretat social (CASS), que ha d’assumir l’empresa i, alhora, va realitzar un augment dels salaris base d’un 1,5% que ha provocat directament un increment de costos de personal d’un 2,5%.”

En el comunicat s’exposa que les mesures les “trobem totalment necessàries per poder continuar disposant d’un bon nivell d’assistència i, alhora, millorar les condicions laborals dels nostres empleats”.

“No obstant, i aquí radica el problema”, manté l’associació, “aquests decrets s’han aplicat sobre la base d’uns contractes signats amb l’administració anteriors a l’aplicació d’aquestes mesures. Aquests contractes estaven basats en gran mesura sobre un preu orientatiu fixat pel mateix Govern i que en cap moment tenia previst aquestes regularitzacions. Tot plegat ha provocat que la majoria de contractes amb l’administració siguin deficitaris”.

Comentaris

Trending