Campanya del PS per aconseguir finançament per a la campanya i per al funcionament del partit

La formació obre un compte en una entitat bancària per rebre donacions de militants i simpatitzants tenint en compte que el límit màxim anual per persona és de 6.000 euros

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha iniciat una campanya per aconseguir donacions que permetin assolir el finançament necessari tant per a la campanya electoral com per al funcionament de l’organització. La campanya s’adreça tant a militants i simpatitzants com a la ciutadania en general, en especial a persones properes als ideals de la formació. 

L’objectiu de la iniciativa, com s’ha dit, és aconseguir finançament per al seu funcionament i per poder tirar endavant el projecte que es defensa, seguint la regulació marcada en aquest àmbit per la Llei de partits polítics. La campanya, que es difondrà mitjançant comunicació personals a militants i simpatitzants i també a través dels perfils a les xarxes socials, està destinada a finançar el PS a través de donacions individuals degudament registrades i efectuades per persones físiques. Sobre aquest punt, es recorda que el màxim que es pot aportar són 6.000 euros per persona i any i que, com marca la legislació, en tots els casos han de ser públiques. 

Des de la formació es posa en relleu que, els darrers anys, el projecte socialdemòcrata ha crescut i, per tant, també s’han incrementat les seves necessitats, fet que motiva el llançament de la campanya de donacions. Per fer-les efectives s’ha obert un compte bancari i les persones que vulgui realitzar aportacions han de realitzar un ingrés indicant nom, número d’identificació fiscal, domicili, quantia i data. 

Comentaris

Trending