BPA Panamà es veu abocada a la liquidació amb el risc de més pèrdues per als clients que això suposa

Comentaris

BPA Panamà es veu abocada a la liquidació amb el risc de més pèrdues per als clients que això suposa
BPA Panamà es veu abocada a la liquidació amb el risc de més pèrdues per als clients que això suposa

La filial de Banca Privada d’Andorra (BPA) a Panamà està abocada a la liquidació. Els contactes de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) no han reeixit -en part per voluntat pròpia, segons que han manifestat fonts del sector financer- i l’operació incrementa el risc de pèrdues que caldria computar als clients en una eventual quitança. L’oferta a la baixa presentada per Multibank per adquirir BPA Panamà no hauria estat finalment acceptada. I s’espera que ben aviat la Superintendencia panamenya, el regulador d’aquell país, anunciï la liquidació forçosa de l’entitat lligada al Principat.

Inicialment, com a mínim dues entitats del país centreamericà van fer ofertes per BPA Panamà. La més ben posicionada era la del Canal Bank. Es dóna el cas que després de l’esclat de la crisi de BPA, el delegat del banc andorrà a Panamà, Sergi Lucas, va fer un salt laboral cap a Canal Bank. D’aquí que aquesta entitat conegués bé el ‘producte’ i fes una aposta per la seva adquisició. Segons les fonts consultades, des del punt de vista econòmic l’oferta d’aquella entitat era la millor. I estava dins dels paràmetres considerats correctes: Canal Bank, segons algunes fonts, va oferir entorn a dotze milions d’euros per BPA Panamà.

Les fonts consultades han explicat que els recursos propis de la filial panamenya de BPA són de cinc milions. Els passius que gestionava l’entitat, entre el que hi havia dins de balanç i el que en quedava fora, se situava al tomb dels 400 milions. Però la Superintendencia, que després d’escorcollar de dalt a baix, del dret i del revés BPA va descartar que hi hagués cap anomalia, va rebutjar la proposta de Canal Bank per una qüestió d’ordre tècnic. O millor encara, de prudència. L’entitat ofertant tot just estava acabant un procediment de fusió amb Universal i el regulador va entendre que una operació d’absorció seria massa complicada de digerir.

Amb tot, amb interès real quedaria una sola entitat, la ja esmentada Multibank. El fet de saber-se sola en la pugna per quedar-se BPA Panamà va fer que l’oferta presentada fos molt a la baixa. Les fonts consultades no han pogut afirmar quina seria la proposta econòmica, però sí que han assegurat que hauria estat inferior al corresponent als fons propis, que com s’ha dit, estaven situats en cinc milions d’euros. Davant l’oferta rebuda, l’AREB l’hauria descartat preferint arriscar-se a una liquidació que pot ser que aporti encara menys del que posava sobre la taula Multibank. I és que els contactes de l’organisme andorrà a Panamà -el propi César Goyache va fer algun viatge al país centreamericà- no han anat tal com s’esperaven. O com es preveien.

Comentaris

Trending