BPA deixa sense efecte l'ús dels poders notarials com una mesura 'antiblanqueig'

Comentaris

Els responsables de Banca Privada d’Andorra (BPA) designats per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha revocat tàcitament tots els poders que clients del banc havien atorgat argumentant que és una mesura que pretén reforçar la lluita contra el blanqueig de diners. El que està clar és que els clients del banc intervingut que resideixen lluny del Principat i que havien decidit atorgar poders a coneguts seus o els seus representants legals per tal que els anessin retirant els 2.500 euros mensuals a banda de poder dur a terme altres gestions, doncs no podran disposar d’aquest ‘benefici’. Tampoc en el cas que siguin traspassats a Vall Banc.

Segons les fonts consultades, i en contra del que sovint passa ara, tots els tenidors de poders notarials han d’estar directament vinculats al compte amb el qual vulguin operar, encara que sigui com a apoderats. Es dóna el cas que hi ha moltes de les persones que han rebut poders que no tenen cap vincle amb el compte i que ara se’ls hauria d’incloure. Això obligaria a elaborar nous KYC, una circumstància que s’ha descartat.

També hi ha una altra situació: producte dels nous encausaments decretats per la Batllia s’ha vist que hi ha persones que disposen de poders notarials d’altres clients que estan sent investigats judicialment. Des d’un punt de vista jurídic, si aquestes persones estan inscrites o s’han d’inscriure com a apoderades d’altres clients, automàticament aquests quedarien contaminats. En conseqüència, també per aquest motiu s’ha descartat continuar donant validesa als poders atorgats, en alguns casos, fa ja més d’un any.

La situació és especialment delicada en el cas dels clients d’Amèrica Llatina. I, dins d’aquest grupuscle, alguns dels més afectats serien els clients de les cases de canvi a partir de les quals els seus dipòsits van arribar a BPA. Hi ha almenys 800 clients que haurien arribat al Principat per aquesta via. I molts d’ells mai no han posat els peus al Principat i ara estaven recuperant els seus diners de 2.500 en 2.500 euros després d’haver atorgat poders. Ara se’ls ha tallat l’aixeta.

Algunes fonts consultades han assegurat que “hi pot haver mala fe”. “Què passarà amb aquells comptes sobre els quals mai ningú no en reclami, pel que sia, els dipòsits? Qui es quedarà, aquests dipòsits?”, s’han demanat les fonts consultades, que han deixat entreveure que hi pot haver un interès per ‘nacionalitzar’ dipòsits ‘d’ultramar’ i així poder compensar el fet que es tingui clar que no hi pot haver quites. Com a mínim als clients ‘de proximitat’.

Liquidació del pla de pensions entre resolució i migració

La liquidació del pla de pensions dels treballadors de BPA es farà “en el termini més curt possible entre la data de resolució i la data de migració”. Així ho ha assegurat la comissió de control del la liquidació del pla en una carta enviada als empleats. En una consulta feta a final de gener, els treballadors de l’entitat intervinguda es van posicionar molt àmpliament a favor de dissoldre el pla.

Hi ha dos trams de pla, per dir-ho d’alguna manera. El primer fins al 31 de desembre del 2014. En aquest cas, “ja no hi hauran aportacions al pla per a cap partícip a partir de la data en què es faci el traspàs de partícips a Vall Banc”. “Per a la determinació de la data exacta de traspàs s’hauran de tenir presents els condicionants tècnics, operatius i de mitjans”. El segon tram o pla nou, constituït des de l’1 de gener del 2015, es podrà optar per liquidar-lo o mobilitzar-lo cap a un altre pla de pensions “adequant-lo a la normativa de l’IRPF”. 

Per defecte, el pla nou es procedeix a liquidar. En tot cas hi ha un termini improrrogable fins al 25 d’aquest mes per indicar, expressament i per escrit a la comissió de control de liquidació si es vol procedir a la mobilització del pla nou. La comissió, en la seva comunicació, deixa clar que “en cas de rescat, independentment del pla, la liquidació individual comporta la retenció del 6,5% de cotització de la CASS corresponent a la part obrera, calculada tan sols sobre les aportacions realitzades pel promotor. Comporta també la retenció fiscal corresponent, derivada dels rendiments obtinguts des del dia 1 de gener del 2015”.

 

Comentaris

Trending