Aprovat el Reglament que permetrà als autònoms cotitzar en funció dels seus ingressos

Hi haurà tres nous trams: de 62,5%, del 125% i del 137,5% per tal de donar una major equitat al sistema

Comentaris

-
-
El Govern ha aprovat a proposta de la Caixa Andorrana de Seguretat Social el Reglament que desenvolupa la cotització dels treballadors per compte propi. El text crea tres nous trams de cotització amb l'objectiu de fer el sistema més equitatiu i alhora mantenir-ne la sostenibilitat.

La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d'assalariats de l'any anterior. Fins ara, aquest percentatge podia ser del 25%, del 50%, del 75% o del 100%, i ara hi haurà tres nous trams: de 62,5%, del 125% i del 137,5% per tal de donar una major equitat al sistema.

El canvi afectarà uns 6.500 autònoms que cotitzaran en funció dels seus ingressos tenint en compte dos paràmetres: el benefici obtingut per la seva activitat i la xifra de negoci d'aquesta. 

El Reglament estableix també els mecanismes de presentació, prioritzant la utilització de la signatura digital establerta pel Govern i la cooperació entre administracions.

El text s’estructura en tres títols, tretze articles, tres disposicions transitòries, una derogatòria que deixa sense efecte el text del 10 de juliol del 2013 de cotització reduïda a la CASS dels autònoms i una final. El Reglament entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPA.

Etiquetes

Comentaris

Trending