Andorra la Vella tanca el 2018 amb 2,3 milions de dèficit

El comú destinarà 49.000 euros a l'arrendament d'uns locals privats per ubicar-hi les dependències del departament d'Afers Socials

Una sessió del Consell del Comú celebrada el 2018
Una sessió del Consell del Comú celebrada el 2018
El Comú d'Andorra la Vella tanca el 2018 tenint més despeses que no pas ingressos. En el darrer any hi ha hagut 50,6 milions de despeses i 48,3 milions d'ingressos, de manera que el tancament pressupostari se situa prop dels 2,3 milions de dèficit per a l'ens comunal. Les conselleres del Partit Socialdemòcrata Independents (PS I) a la corporació, Dolors Carmona i Lídia Samarra, han criticat aquests números vermells. Els quals des del seu punt de vista podrien ser superiors si es té en compte la petició d'un crèdit d'uns cinc milions i altres partides que estan compromeses però encara no liquidades i que es reconduiran a aquest any 2019.

Així doncs, la consellera Carmona considera que el dèficit "hauria de ser molt superior, calculem que d'uns set milions". I en aquest sentit, també ha recordat que durant l'any 2018 el Comú d'Andorra la Vella va rebre ingressos no previstos, com ara els corresponents a la regularització de les transferències del Govern de l'any 2017, que van suposar un increment d'1,7 milions en el capítol de transferències de capital de l'ens comunal.

El capítol d'impostos directes també s'ha vist incrementat en prop d'1 milió respecte a la previsió inicial per una major activitat de la construcció, una major recaptació de l'inquilinat i a l'obertura de nous negocis a la parròquia. En impostos indirectes s'ha recaptat 1,33 milions en concepte d'Impost sobre transmissions patrimonials (ITP), relacionat amb una consolidació de l'activitat immobiliària. I el capítol de taxes i ingressos també ha pujat lleugerament tant per l'increment de llicències urbanístiques i d'embrancaments nous al servei d'aigua com per la previsió de cobrament del deute prescrit a la Batllia per un import superior a 1,1 milions d'euros.

Sigui com sigui els ingressos no han superat les despeses i fan que el 2018 tanqui amb xifres vermelles per al Comú d'Andorra la Vella. Malgrat que és cert que la liquidació de les despeses s'ha situat en més del 88% i el volum d'inversions ha estat de 19,16 milions, la xifra més alta dels darrers deu exercicis. Aquesta suposa el 78,31% d'allò pressupostat. Les inversions compromeses el 2018, algunes de les quals s'han hagut de reconduir a l'exercici pressupostari actual, s'acosten als 24 milions i al 98% del que s'havia previst.

El comú ha reduït l'endeutament en 8 milions i ara se situa en 34,1 milions. Una quantitat que equival al 92,42% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys i que es troba allunyada del 110% màxim fixat pel Comú en el marc pressupostari.
Entre les inversions més importants del 2018 cal destacar la reforma de l'avinguda Meritxell, una nova fase d'obres de separativa d'aigües de Santa Coloma, el desenvolupament del cadastre, la pavimentació de l'aparcament Centre Ciutat, la remodelació del Parc Central, la connexió vertical de La Quirola, les obres del carrer de la Plana o els nous espais a Ciutat de Valls.

Arrendament de nous locals pel departament d'Afers Socials 

Durant la sessió de comú celebrada aquest divendres s'ha parlat de la reubicació del departament d'Afers Socials, que passarà d'unes dependències a un local privat i que per tant, suposarà el pagament d'un lloguer. L'ordre del dia de la sessió tenia l'aprovació del crèdit extraordinari de 49.000 euros que permetrà precisament fer front al pagament de l'arrendament d'aquests locals.

Les conselleres del PS I han donat suport a la proposta perquè consideren que "hi ha en joc les condicions laborals dels treballadors". Però han lamentat una "manca de planificació" perquè no s'ha fet un treball previ per analitzar si les oficines es podrien haver traslladat a un espai propietat de la corporació i haver evitat així "aquesta despesa per a les arques públiques". La consellera Carmona ha manifestat que "no hi ha cap informe on es valori quina disponibilitat hi ha i quina proposta de redistribució podria haver per ubicar aquest departament".

PS I també ha votat a favor a l'ordinació reguladora de les condicions i solucions alternatives en què les llicències urbanístiques podran acollir-se al règim excepcional establert en el Reglament de construcció sobre exigència de places d'aparcament. Tot i aquest suport, les conselleres han manifestat que estaran molt atentes perquè aquesta normativa "no pugui dificultar la construcció de pisos de lloguer". Samarra ha indicat que "votem a favor però esperem un treball posterior amb el pla d'urbanisme que permeti aclarir-ho bé".

Comentaris

Trending