Andorra Feminista insisteix davant el Govern i el Consell en reclamar la despenalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics

El col·lectiu de recent creació i que per ara només es visualitza a les xarxes socials promou una recollida de signatures virtual a través de change.org de suport a un manifest per al 8 de març

-
-
Andorra Feminista es posa en marxa a poc a poc. És un col·lectiu que aglutina diverses persones, fonamentalment dones, molt d’elles amb responsabilitats de caràcter públic que no vol dir necessàriament dins d’institucions públiques. El col·lectiu vol reservar-se els impactes i anirà donant-se a conèixer de mica en mica, segons diverses fonts consultades. El primer pas notable, després de començar a aparèixer a les xarxes socials, és promoure a través de la plataforma virtual change.org la signatura d’un manifest que s’envia al Govern i al Consell General i que, entre altres coses, reclama que es posin els mitjans necessaris per aconseguir una igualtat efectiva i real i que es despenalitzi l’avortament en els tres supòsits bàsics.

En l’encapçalament del manifest, orientat vers el proper 8 de març, és a dir, dijous que ve, Dia Internacional de la Dona Treballadora, es constata que “a Andorra ens queden moltes fites per assolir”. Alhora, es considera “inacceptable que al nostre país les dones encara hàgim de patir desigualtats, únicament pel fet de ser dones. No n’hi ha prou en dir que hi ha igualtat, no n’hi ha prou en redactar i aprovar lleis i reglaments. Són un primer pas, però tot plegat no serveix de res si no es fan respectar i s’apliquen en el dia a dia”. En virtut d’això es fan tot un seguit de demandes en cinc grans àrees que són: qualitat democràtica, economia, educació, salut i benestar i drets laborals.

Les demandes van des de reclamar més recursos econòmics per poder fer efectiu el trencament de les desigualtats fins a crear una formació professional adaptada a dones en situació de vulnerabilitat. Es reclama la creació d’un Institut Andorrà de les Dones o que s’aprovin ajuts fiscals a les empreses que contractin dones en situacions complicades. També es demana més ajuts i suport a aquelles persones que siguin víctimes d’agressions sexuals o violència de gènere i que la CASS cobreixi aquelles dones que decideixin separar-se del seu maltractador del qual, a nivell de seguretat social, n’eren beneficiàries. La campanya ben aviat arribarà al mig miler de firmes.


TOTES LES PROPOSTES

 

QUALITAT DEMOCRÀTICA

        Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits.

        Fixar un equilibri entre dones i homes en els òrgans de poder públic i privat, i també a les llistes electorals.

        Dotar dels recursos i dels serveis necessaris per trencar amb la desigualtat i les violències que patim pel fet de ser dones.

        Crear l’Institut Andorrà de les Dones i/o implementar l’Observatori per a la Igualtat, com a òrgan de seguiment i control de la igualtat.

        Posar els mitjans necessaris per a què Andorra continuï complint el Conveni d’Istanbul, així com la integritat de la resta de convenis internacionals signats i ratificats.

        Fer complir i donar seguiment de la formació específica en igualtat i dones amb els agents sensibles: policia, càrrecs electes, personal de l’administració, personal sanitari, professorat, treballadores treballadors socials, mitjans de comunicació, etc.

        Exigir que els organismes competents elaborin i facilitin estudis i estadístiques relatives i específiques sobre la salut de les dones i les desigualtats de gènere.

 

ECONOMIA

        Fer els pressupostos de l’estat participatius i amb perspectiva de gènere.

        Impulsar la Formació Professional adaptada per a dones en situació de vulnerabilitat.

        Incentivar les empreses en la contractació per productivitat i no per hores, i facilitar el treball des de casa.

        Instaurar beneficis fiscals per a les empreses que contractin dones en situació de violències masclistes i/o vulnerabilitat.

 

EDUCACIÓ

        Dotar de recursos econòmics, humans i materials, i millorar els programes existents per evitar la violència a les escoles.

        Formar en igualtat i dona, especialment entre l’alumnat de segona ensenyança, amb avaluacions periòdiques.

        Aprofundir el concepte de coeducació i implementar-ho des de la primera ensenyança.

 

SALUT/BENESTAR

        Despenalitzar l’avortament en els tres supòsits mínims: que l'embaràs sigui producte d'una violació, que suposi un greu perill per a la salut física o psíquica de la dona o que el fetus pugui néixer amb malformacions.

        Millorar el Protocol davant els casos de violació i abús sexual, amb equips especialitzats a l’hospital, la policia i les parròquies, que facin tasca de prevenció, sensibilització i actuació davant les violències sexuals. En cas que les dones en situació de violència masclista generin un quadre psiquiàtric han de ser tractades fora de la unitat de psiquiatria de forma paral.lel.la amb dos diagnòstics prioritaris; el mental i el de violències.

        Donar Cobertura de la CASS, a les víctimes de violència de gènere que se separen del seu maltractador i n’eren beneficiaries.

        Implementar programes d'atenció i ajuda a l'impacte en la salut física i psíquica de les dones que tenen cura de dependents i persones malaltes.

        Estudiar l’atenció obstètrica i respectar la iniciativa de la dona en els parts que no presenten risc, en el marc del dret a un part digne i a la intimitat.

 

DRETS LABORALS

        Impulsar accions immediates encaminades a eliminar l’esquerda salarial entre dones i homes, i a millorar el coneixement dels nostres drets.

        Aprovar una Llei d’Igualtat salarial amb graelles i categories salarials, inspeccions i sancions en cas d’incompliment.

        Garantir que les dones que treballen mitja jornada o en treballs on no arriben al mínim cotitzable tinguin cobertura sanitària pròpia.

        Buscar solucions efectives per afrontar el repte de la conciliació de la vida laboral i la vida privada: baixa maternal i paternal igual i intransferible.

        Instaurar mesures efectives per combatre l'assetjament i la violència en el treball.

        Incloure plans de formació específics en igualtat d’oportunitats entre homes i dones, obligatoris dins de l’empresa, de la mateixa manera que existeix la formació per a la prevenció de riscos laborals.


 

Comentaris

Trending