Andorra compleix en ocupació laboral els objectius de l’Estratègia Europa 2020

En l'àmbit de l'educació superior no s'arriba al 40% que s'havia fixat

-
-
Andorra compleix en l'àmbit d'ocupació laboral els objectius de l’Estratègia Europa 2020 segons la publicació del departament d'Estadística que s'ha donat a conèixer aquest dilluns. L'estràtegia per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador, de març de 2010, va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. Es tractava de superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.

L'Estratègia Europa 2020 se sustenta en una sèrie d'indicadors i subindicadors en diverses àrees. Els canvis en els temps d'aquests indicadors mostren la seva evolució i si s'apropen o s'allunyen dels objectius establerts en l'estratègia. En termes d'ocupació, Andorra compleix i sobrepassa el llindar mínim establert en un 75% de població ocupada.

En l'àmbit de l'educació el percentatge de població resident a Andorra d'entre 30 i 34 anys que ha completat estudis superiors se situa en un 32% l'any 2018. L'objectiu d'establir aquest percentatge en el 40%, ha quedat a 8 punts percentuals de distància.

Pel que fa a l'energia i al canvi climàtic, les emissions de gasos d'efecte hivernacle estan per sobre de l'objectiu establert per al 2020. Si es mesuren les emissions en relació a la població, l'índex s'ha reduït nou punts des de l'any 1990. En relació a les emissions d'efecte hivernacle per a l'any 2017 se situen en l'índex 130.

La taxa de població en risc de pobresa i d'exclusió social se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea. La taxa de pobresa a partir dels ingressos se situa en el 12,8%. Segons l'enquesta de condicions de vida, la proporció de poblacio resident a Andorra en risc de pobresa o exclusió social és d'un 15,7%. Els més vulnerables són les llars monoparentals amb fills a càrrec, les persones amb limitacions d'activitat severes i els que disposen d'un nivell d'educació més baix.

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending