El TC valida que es demani el resultat d’un test d’alcoholèmia per justificar fer fora un empleat

El tribunal dona la raó a una benzinera, que havia demanat aquesta prova per defensar-se de la demanda laboral d’un treballador al qual van acomiadar per presentar-se a la feina en un considerable estat d’embriaguesa

Una prova d'alcoholèmia.
Una prova d'alcoholèmia. ARXIU

El Tribunal Constitucional considera vàlid que una empresa pugui emprar el resultat del control d’alcoholèmia fet a un treballador per justificar un acomiadament disciplinari. En concret, així ho havia reclamat una benzinera per defensar la seva decisió en el marc de la demanda laboral que el seu antic empleat va interposar després de perdre la feina. L’home entenia que aquesta informació havia de ser confidencial, tot al·legant que era una dada referent al seu estat de salut, un aspecte amb el qual els magistrats no hi estan d’acord.

Els fets es remunten al juny del 2019. L’empresa va fer fora l’empleat emprant la fórmula de l’acomiadament disciplinari. Argumentava que s’havia presentat al lloc de feina amb una taxa d’alcohol molt elevada i que, a més, havia conduït en aquest estat per una zona de risc.

Els magistrats recorden que qualsevol policia pot decidir fer una prova per veure si algú va begut, fet que no seria possible si la taxa fos una dada sensible relativa a la salut

El treballador va presentar una demanda laboral per impugnar la decisió. En el marc del procés judicial, la Batllia va acceptar diverses proves presentades per l’empresa, entre les quals “l’obtenció de la documentació relativa a la intervenció policial en el moment del control del recurrent, així com (...) les diligències judicials que se n’havien derivat”. És a dir, les dades de la prova d’alcoholèmia en la qual va donar positiu. La defensa de l’home va impugnar la decisió, sense èxit, fins a arribar al TC, on tampoc s’han acceptat els seus arguments.

De fet, l’alt tribunal ni tan sols ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat. En primer lloc, perquè entén que no es pot parlar en cap cas d’una vulneració del dret a la intimitat, ja que considera “gens convincent” l’argument que revelar el resultat del test d’alcoholèmia sigui donar informació sobre l’estat de salut de la persona. “Caracteritza una situació fàctica i puntual”, es diu en l’aute ara fet públic. De fet, es recorda que “la llei permet a un agent de policia controlar per iniciativa pròpia, a la vista d’una infracció qualsevol del Codi de la circulació, la taxa d’alcoholèmia, cosa que no seria concebible si aquesta informació constituís una dada sensible relativa a l’estat de salut”.

A més, el TC remarca que “existeix una resolució justificada de manera objectiva, proporcionada i raonable que considera la prova sol·licitada per la part adversa necessària per contradir les al·legacions del recurrent”. A l’entendre dels magistrats, “les resolucions impugnades estan motivades en dret, valoren clarament l’interès de l’element probatori en relació amb els fets en litigi i no poden ser qualificades d’irraonables o arbitràries”.

Comentaris (7)

Trending