El PS vol que la cartera de serveis sanitaris inclogui l’avortament

En les esmenes presentades a la llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat i a la no-discriminació, els socialdemòcrates també volen impulsar formació a les escoles per evitar embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual

Manifestació a favor de l'avortament a Andorra la Vella.
Manifestació a favor de l'avortament a Andorra la Vella. STOP VIOLÈNCIES

La qüestió de l’avortament tornarà a estar present les pròximes setmanes al Consell General. Ho farà de la mà del grup parlamentari socialdemòcrata i de les esmenes presentades al projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones. Entre elles, hi ha una proposta per incloure la interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o involuntària, a la cartera de serveis sanitaris. També es proposa impulsar formacions al sistema escolar per evitar malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

En total, la principal formació de l’oposició ha presentat 38 esmenes a un text que, en línies generals, no ha de comportar excessives diferències amb la resta de bancades. Tot i això, algunes d’elles sí que comportaran un debat intens. En la comissió d’Afers Socials, que abordarà les possibles modificacions de la llei, segur. I tampoc es pot descartar que acabi arribant al ple per la fórmula de la reserva d’esmena.

La formació també vol obligar que partits polítics, associacions i altres entitats tinguin paritat als òrgans de direcció i que els cossos especials reservin un 20% de places en els nous concurs al gènere menys representat fins assolir l’equilibri

La que més diferència segur que provocarà és la número 35, a través de la qual es vol modificar la disposició final novena del projecte legislatiu. Aquesta introdueix canvis a la llei general de sanitat per obligar les administracions públiques a “garantir la integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones” en el món de la salut. I aquí és on el PS afegeix que entre les actuacions a tirar endavant per complir aquesta ordre ha d’haver-hi “la inclusió de la interrupció, tant farmacològica com quirúrgica, voluntària de l’embaràs dins la cartera de serveis de la sanitat pública andorrana”. Es justifica al·legant que “és un mecanisme necessari per planificar la vida familiar de les dones i, per tant, essencial en el desenvolupament de la seva autonomia”.

Vinculada a la salut sexual també es troba l’esmena 14. Amb aquesta es modifica l’article de la llei que parla “d’educació i lleure”. I el PS vol que el sistema educatiu dugui a terme una altra actuació: “la formació de l’alumnat en la prevenció d’embarassos no desitjats i de malalties de transmissió sexual”. Es considera que “cal reforçar” aquests continguts i “observar una perspectiva transversal i integradora”.

Una altra proposta que es fa des del grup socialdemòcrata és la d’obligar als col·legis i agrupacions professionals, així com sindicats i altres associacions a tenir en els seus òrgans directius “una composició equilibrada de dones i homes”. Es vol que aquests òrgans de decisió tinguin quotes, en definitiva, segons explica en la motivació de l’esmena 19. Paral·lelament, amb la proposta de modificació 20 es vol que “tots els cossos especials han de reservar un 20% de les places ofertades a concurs per a cada convocatòria al sexe que estigui infrarepresentat fins que s’assoleixi una composició equilibrada”.

Altres canvis proposats fan referència a les funcions d’un òrgan que es crea via aquesta llei, l’Institut Andorrà de les Dones. Es vol que estigui adscrit al Consell General i tinguin pressupost propi. També s’incrementa les seves competències amb, entre altres, la d’analitzar i avaluar els informes d’impacte de gènere que caldrà incorporar a totes les normatives.   

Comentaris (7)

Trending