L’Observatori de la Igualtat es fixa l’objectiu de conèixer a fons la situació de les dones

Durant la primera reunió de l'organisme també es fa esment en la necessitat d'aprofundir en els col·lectius més vulnerables

El cap de Govern Xavier Espot ha presidit la reunió.
El cap de Govern Xavier Espot ha presidit la reunió. SFGA

El cap de Govern, Xavier Espot, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, han presidit aquest dimarts la primera reunió del Ple de la Comissió de la Igualtat. Es tracta d’un òrgan assessor que té l’objectiu de contribuir al coneixement de la situació de les dones i les persones pertanyents als col·lectius amb risc de vulnerabilitat a Andorra per a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques.

Així doncs, l’Observatori s’encarrega de la recopilació i anàlisi de totes les dades existents sobre la igualtat i no-discriminació, responent a la necessitat de disposar d’un sistema nacional de producció de dades i indicadors estadístics per poder fer anàlisis precises.

Alhora, l’organisme se centra en impulsar la desagregació de dades per sexes en totes les estadístiques i recerques que es portin a terme a Andorra per aprofundir en l’estudi sobre la realitat social a partir de la identificació i l’anàlisi de les desigualtats. D’aquesta forma, es pot realitzar una diagnosi fiable i vàlida sobre els avenços en la igualtat d’oportunitats i avaluar les polítiques plantejades amb aquesta finalitat per poder corregir les desigualtats.

En aquest sentit, les àrees d’intervenció de l’Observatori que es proposen, inicialment, es concreten en participació política i social; educació, cultura i coneixement; treball, ocupació i empresa; polítiques socials; medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat; salut; i justícia i seguretat. De fet, el mateix organisme també treballa per analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre dones i homes i les persones integrants de col·lectius de més vulnerabilitat. Per aquest motiu, el Reglament de l’Observatori de la Igualtat preveu que l’elaboració d’un pla i una memòria anual de les accions desenvolupades per l’ens. S’estableix que el ple es reuneixi dues vegades l’any amb caràcter ordinari.

 L’Observatori pot sol·licitar assistència específica de les persones expertes que es considerin convenients

El ple de l’Observatori està integrat pel cap de Govern, el titular d’Afers Socials; el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana; el titular de Presidència, Economia i Empresa; un representant dels comuns; la persona responsable de l’Institut d’Estudis Andorrans; la persona que ocupi el càrrec de Raonador del Ciutadà; la persona responsable de la direcció del Departament d’Estadística; la persona responsable de la direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social; i la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. L’Observatori pot sol·licitar assistència específica de les persones expertes que es considerin convenients. Igualment, l’òrgan compta amb una junta executiva i les comissions d’igualtat –estaran formades per personal tècnic de l’Administració de les àrees concernides–, les quals es subdivideixen en la comissió de Dones i la comissió de la Diversitat. Aquestes també s’han constituït aquest mateix dimarts.

La de la Diversitat alhora està integrada per equips de treball sectorials centrats en gent gran; persones amb discapacitat; infància, adolescència i joventut; persones LGTBI+; i persones nouvingudes. Entre les funcions de les comissions es destaca l’aportació de suggeriments o la identificació de les prioritats d’acció.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending