Govern flexibilitza les condicions per accedir a les ajudes per desocupació

L’executiu també ha incrementat un 30% el llindar d’accés a les prestacions per als propietaris de locals comercials o habitatges que han vist reduïts substancialment els seus ingressos a causa de la pandèmia

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy.
El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy. SFGA/CEsteve

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i joventut, Victor Filloy ha anunciat aquest dijous que el seu ministeri flexibilitzarà les condiciones per accedir a les ajudes per desocupació que ja estaven en vigor amb l’objectiu de pal·liar els problemes econòmics dels ciutadans derivats de la pandèmia de la Covid-19. A més, l’executiu també incrementarà un 30% el llindar d’accés dels ajuts destinats als propietaris de locals comercials o habitatges que han vist reduïts substancialment els seus ingressos a causa de la mateixa problemàtica.  

Així doncs, podran sol·licitar les ajudes per desocupació del ministeri d’Afers Socials els ciutadans que hagin perdut la feina de manera involuntària en els darrers 12 mesos. A més, només hauran de portar desocupat 30 dies i no caldrà que estiguin inscrits al servei d’ocupació. En la mateixa línia, els majors de 26 anys hauran d’haver cotitzat 18 dels darrers 30 mesos i, en cas que siguin més joves, hauran de tenir 9 mesos cotitzats. En cas que s’esgoti la prestació, caldrà un període mínim de cotització de 6 mesos dins dels 24 mesos anteriors.  

Si els petits propietaris de locals o habitatges de lloguer reuneixen les condicions podran percebre una ajuda equivalent a l’import de la renda que s’ha deixat de percebre, però en cap cas podrà superar el llindar de la renda mínima familiar.

Respecte a les dades d’aquesta ajuda, el 2019 es van beneficiar 97 persones i l’import liquidat va ser de 340.410,85 euros. Al llarg del 2020, aquesta xifra es va incrementar un 413% (1.746.867,21 euros) i es van acollir a la prestació un total de 1.023 ciutadans. Enguany, de moment, la xifra és de 388 persones inscrites i 616.125,3 euros liquidats.  

D’altra banda, Filloy ha explicat que es podran beneficiar dels ajuts destinats a petits propietaris de locals o habitatges de lloguer aquelles persones que tinguin residència legal, efectiva i permanent al Principat, que el seu contracte d’arrendament dels locals o habitatges hagin estat objecte de la reducció de la renda, en aplicació de la Llei 16/2020, que tinguin uns ingressos anuals que no superin els 48.000 euros anuals en cas de viure sol o de 54.00 euros si es tracta d’una unitat familiar i que no superin el barem de valoració patrimonial establert, el qual fixa el valor de mercat dels béns immobles no superi els 134.576,40 euros anuals -no es computen ni l’habitatge habitual ni el que seria objecte de la reducció- i que el valor dels actius financers i dels béns immobles no superi els 87.474,66 euros anuals -sense tenir en compte els béns mobles d’ús personal-.  

La durada d’aquest ajut serà des de l’1 de gener i es mantindrà mentre es continuïn complint els requisits i estigui en vigor la reducció de la renda de locals per a negoci i dels habitatges de lloguer. La quantia de l’ajut serà equivalent a l’import de la renda que la propietat ha deixat de percebre, però no podrà superar el llindar de la renda mínima familiar.  

Comentaris (4)

Trending