Dos de cada cinc famílies monoparentals es troba en risc de pobresa o exclusió

El 17,2% de la població general, unes 13.500 persones, corren aquest perill, amb especial incidència també sobre persones amb diversitat funcional o amb pocs estudis

El Banc d'aliments de Càritas Andorrana.
El Banc d'aliments de Càritas Andorrana.

El 17,2% de la població d’Andorra es troba en risc de pobresa o d’exclusió social. Així ho indiquen les dades fetes públiques des d’Estadística, referents a l’any 2020. Traduït a xifres, això suposa prop de 13.500 persones. En especial perill es troben les famílies monoparentals i, sobretot, si són formades per una dona amb fills. En aquest cas, dos de cada cinc es troba en aquesta situació.

Així es desprèn de les dades comparatives que s’han publicat des d’Estadística. L’objectiu era comprovar quina és la situació d’Andorra dins l’Estratègia Europa per al 2020. Segons el document, l’indicador AROPE (At risk of poverty and/or Exclusion), que és que, internacionalment es fa servir per avaluar aquesta variable a tots els països i poder comparar, se situa a Andorra en un 17,2% de la població. Si això es trasllada en funció de la població, l’informe apunta que en aquesta posició al Principat hi havia 13.419 persones.

Fent la comparativa amb altres països d’Europa, Andorra estaria en una posició, si més no, acceptable. De fet, queda molt per sota de la dada espanyola (27%) i també de la de França (18,9%). També és un percentatge inferior al que seria el mitjà a tots els Estats de la UE, que està fixada en 21,9%.

Ara bé, no es tracta d’un risc, entre cometes, homogeni. Hi ha col·lectius que tenen més propensió a veure’s afectats per aquest risc de pobresa o exclusió. I particularment és alarmant en les famílies monoparentals. És a dir, pare o mare amb fills. En aquest cas, l’índex ascendeix fins al 39,5%. És a dir, dos de cada cinc persones. I és encara més accentuat si l’únic adult de la llar és dona.

L’informe també apunta altres grups on el risc de pobresa és superior a la mitjana. És el cas de les persones amb limitacions d’activitat severes (38%) o d’adults que no hagin assolit el nivell educatiu de segona ensenyança (21,7%). També en el cas de residents nascuts a l’estranger (18%).

Comentaris (31)

Trending