La despesa pública en protecció social se situa en 208,7 milions d’euros

Aquesta quantitat del 2019 representa un increment del 8,1% respecte a l’any anterior i s’explica principalment per les prestacions de malaltia i discapacitat, que creixen el 7,4% i per les de la gent gran que incrementen el 10,3%

Comentaris

Entrada al ministeri d'Afers Socials.
Entrada al ministeri d'Afers Socials. Altaveu

La despesa pública en protecció social se situa en 208,7 milions d’euros l’any 2019, quantitat que representa un increment del 8,1% respecte a l’any 2018. Aquesta xifra suposa el 8,1% del PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 2.692 euros, envers els 2.535 euros de l’any 2018. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Principalment, aquest augment de les despeses s’explica principalment per les prestacions de malaltia i discapacitat, que creixen el 7,4% i per les prestacions per a la gent gran que incrementen el 10,3% respecte a l’any anterior. Cal tenir en compte que la despesa pública en protecció social al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l’Administració central i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.

Pel que fa a les despeses de Govern es consideren les despeses dels projectes del Govern que fan referència a la protecció social, principalment els assignats a la Secretaria d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, d’on emanen les prestacions socials. S’estableix una correspondència entre el tipus de prestació social pagada i la funció de prestació social de la classificació europea. 

Etiquetes

Comentaris

Trending