La Covid va disparar la despesa pública en prestacions socials fins a 228,6 milions l’any passat

La injecció social que es va haver de fer durant l’any passat va representar un increment de l’11,8% respecte del 2019

El ministeri d'Afers Socials té la seva seu a Clara Rabassa.
El ministeri d'Afers Socials té la seva seu a Clara Rabassa. Toni Solanelles

La despesa pública en protecció social es va situar en 228,6 milions d’euros l’any 2020, quantitat que representa un increment de l’11,8% respecte l’any 2019. Sense cap mena de dubte, les accions que va haver d’adoptar l’administració en el seu conjunt per fer front a la crisi derivada de la pandèmia ha fet augmentar les xifres.

 

Els 228,6 milions representen el 28,3% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), 1,6 punts percentuals més en relació a l’exercici anterior, suposa el +9,1% del PIB mentre que la despesa per capita assoleix els 2.930 euros, envers els 2.636 euros de l’any 2019.

La despesa pública en protecció social al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l’administració central, l’administració local, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.

Aquest augment de les despeses s’explica principalment per les prestacions de malaltia, que augmenten el +17,2% (10,8 milions d’euros d’increment), per les prestacions per a la gent gran que augmenten el +7,6% (7,8 milions d’euros d’increment), per les prestacions per desocupació que augmenten el +90,0% (1,8 milions d’euros d’increment) i per les prestacions a família i fills que incrementen el +35,0% (3,1 milions d’euros).

Comentaris

Trending