El coronavirus deixa en l’aire l'aplicació del nou model d’atenció al Cedre

El ministre de Salut respon per escrit una àmplia bateria de preguntes de caràcter tècnica sobre el funcionament del centre sociosanitari que havia formulat la consellera Carine Montaner

Façana principal del Cedre.
Façana principal del Cedre. Toni Solanelles

La pandèmia del coronavirus tindrà conseqüències directes en la implementació del nou model d’atenció que es pretenia posar en marxa al Cedre. No és que es descarti continuar apostant pel model centrat en la persona però caldrà estar atents, és clar, que no hi hagi un nou rebrot de la malaltia en un dels establiments on més impacte va tenir el virus, amb una letalitat força alta. Aquest és un dels missatges que es desprèn de la resposta donada pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a una bateria de preguntes formulada per la consellera general Carine Montaner.

La parlamentària de Terceravia va formular fins a dinou preguntes que el Govern havia de respondre per escrit. I això és el que ha fet en les darreres hores segons que recull el Butlletí del Consell General. Martínez Benazet evita respondre, especialment, aquelles qüestions referides a les persones que dirigeixen el centre i a la seva remuneració, i convida la consellera a acudir al SAAS i consultar la informació que se li posi a l’abast i prendre’n les notes escaients. L’anonimització de les dades i la protecció d’aquestes és el rerefons per no fer pública d’entrada la informació sol·licitada.

Montaner demana per qüestions molt concretes com pot ser la figura de l’infermer, com la dedicació dels metges (de 45 hores setmanals si se suma el treball de professionals com la metgessa de capçalera o el geriatra) o si hi ha problemes amb el servei de farmàcia, interessant-se pel cost (el gener del 2020 es van invertir en fàrmacs 144,90 euros de mitjana per usuari, anant des de poc més de 2 euros a més de 1.100 euros el mes) o l’adquisició d’un robot que en gran mesura ja selecciona el ‘menú farmacològic’ indicat per cada usuari.

Durant el 2019 el SAAS va abonar al Fons de Reserva de Jubilació de la CASS 446.274 euros en concepte de lloguer, essent el primer el llogater i el segon el propietari de l’immoble

A Montaner també se li indica que el centre disposa de vuit grues per poder moure els pacients o què durant el 2019 el SAAS va abonar al Fons de Reserva de Jubilació de la CASS 446.274 euros en concepte de lloguer, essent el primer el llogater i el segon el propietari de l’immoble. També es facilita, annexat a la resposta, el document relatiu al contracte d’assessorament amb la Fundació Matía, per un import de 37.620 euros per set mesos de treball. El Cedre va tenir el 2019 uns ingressos de prop de 4,7 milions d'euros dividits en sanitaris (2.344.645 euros), hotelers (1.248.864 euros) i socials (995.855 euros) més el recaptat pel suplement d'habitació individual (60.491 euros) i el cànon de restauració (20.009 euros).

-

Relacionat

Terceravia demana “explicacions clares” sobre l’impacte del coronavirus al Cedre

Però més enllà de l’explicació àmplia i tècnica, en molts casos remetent-se a informació continguda en decrets i, per tant, que no vol dir que sigui el que succeeix realment, de tot plegat en ressurt que el coronavirus pot obligar a repensar moltes coses. De fet, com en altres aspectes de la vida o serveis que s’estaven prestant fins al 13 de març d’una manera i que a partir d’ara potser hauran d’emprendre camins diferents. En aquest sentit, i a preguntes de Montaner sobre el full de ruta de l’atenció centrada en la persona, Martínez Benazet explica que al març s’estaven fent molts esforços per posar en marxa, a la tercera planta de la residència, una prova pilot del nou model d’atenció.

"Després de la pandèmia de la COVID-19, l’escenari s’haurà de dissenyar de nou, tenint en compte que podria haver-hi nous brots de la pandèmia"

Però la prova no es va arribar a activar. I ara, “per les circumstàncies que ha originat la pandèmia en el sistema sanitari i específicament en el sistema residencial, la prova pilot no es va arribar a posar en marxa. Després de la pandèmia de la COVID-19, l’escenari s’haurà de dissenyar de nou, tenint en compte que podria haver-hi nous brots de la pandèmia”. De fet, de diverses respostes traspua aquesta necessitat de repensar l’atenció, d’afinar el model, d’estar atents davant un nou rebrot de coronavirus.

Es recorda que durant la pandèmia de la Covid-19, el Cedre va assumir ser el receptor dels casos SARS-CoV-2 positius d’altres centres residencials a fi de poder donar atenció a pacients positius. Alguns padrins van marxar provisionalment a casa d’algun familiar, mentre que uns 30 padrins sans i no dependents van ser traslladats a l’Hotel Fènix, sota la coordinació de la Sra. Sílvia Bonet”. Això ha significat un nou escenari, en el qual el Cedre ha passat de ser “un centre residencial anterior a la Covid-19 a ser un centre hospitalitzat de la Covid-19 amb els recursos tant mèdics com d’infermeria que això suposa. La direcció ha estat en aquest temps suportada amb una direcció provisional, amb la Sra. Anna Xandri, de la qual depenien altres referents de coordinació”.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending