La CASS tanca el semestre amb un dèficit de 24,3 milions en prestacions sanitàries

El consell d'administració de la parapública ha aprovat els comptes i constata un descens del 8,7% en el nombre d'assalariats

Una imatge de l'accés principal a la CASS.
Una imatge de l'accés principal a la CASS. Toni Solanelles

La CASS ha ingressat durant els primers sis mesos d'aquest any 67,8 milions d'euros mentre que la despesa en prestacions sanitàries i econòmiques ha pujat fins els 91,2 milions. El dèficit és de 24,3 milions d'euros. La parapública ha celebrat aquest dimarts el seu consell d'administració que ha aprovat els comptes. Les prestacions han augmentat un 11,2% en relació al mateix període del 2020.

En els sis primers mesos d'aquest any, el nombre d’assalariats disminueix un 8,7% amb 39.717 persones.  Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi (7.143), un 7% més dels que constaven registrats el juny de 2020. El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.398 persones, i el de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 1,8%, amb 2.674: 2.335  d’invalidesa, 338 d'orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes ha estat del 4,8%, amb 14..609: 12.969 de jubilació i 15 capitals de jubilació;  i 3.257 de viduïtat, de les quals 78 de temporals. La taxa de dependència per al mes de juny és de 3,08 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 1,8% inferior al mateix mes del  2020.

La branca general registra un descens de cotitzacions d'assalariats i comptes propis d'un 2,7%

Pel que fa a la branca general, els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis baixen un 2,7%  Cal tenir en compte que en els sis primers mesos hi ha hagut una clara disminució de treballadors temporers a les estacions d'esquí ja que el 2020 pràcticament es va poder dur a terme tota la temporada ja que la pandèmia es va iniciar durant el mes de març. El total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi és de 61,3 milions d’euros i el de cotitzacions per prestacions econòmiques (pensions i baixes) de 6,5 milions d’euros. Les despeses de prestacions de la branca general s’incrementen un 11,2% en les sanitàries, amb 56,9% milions (+22,6%) i baixen un 3,2% les econòmiques  (baixes, pensions d’invalidesa) amb 35,2 milions.

Per altra banda i en referència a la branca jubilació, els ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi baixen un 4,5% amb 68,5 milions d'euros, i 2,5 milions de prestacions econòmiques de la CASS. Les transferències de Govern per finançar pensions no contributives s'enfila fins als 2,9 milions.

Durant la reunió també s'han presentat els estats financers de la parapública corresponents al segon trimestre d'aquest any. Han estat validats pel consell d'administració, i seran tramesos al Govern per la seva posterior aprovació.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending