Aval del TC a les mesures per flexibilitzar el mercat de lloguer

El tribunal desestima el recurs presentat pel PS, ja que considera que no es vulnera ni les competències dels comuns al permetre reduir al 0% el percentatge de cessió obligatòria ni el dret a un habitatge digne amb les exempcions de determinats requisits d’habitabilitat

Roger Padreny i Carles Sánchez, durant una roda de premsa.
Roger Padreny i Carles Sánchez, durant una roda de premsa. PS

El Tribunal Constitucional ha validat la Llei de mesures urgents aprovada per la majoria per intentar pal·liar la complicada situació al mercat de l’habitatge de lloguer. Des del PS s’havia presentat un recurs tot entenent que hi havia aspectes del text que contradeien la Carta Magna. En concret, apuntaven que la reducció del 0% del percentatge de cessió obligatòria suposava envair competències dels comuns i que l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat atemptava contra el dret a un habitatge digne. L’organisme ha desestimat tots aquests arguments.

L’alt tribunal ha desestimat totalment el recurs presentat des del grup socialdemòcrata. Cap dels tres arguments ha estat acceptat en la sentència. Així, pel que fa a la possible invasió de competències als comuns que, a l’entendre del PS suposaria que es permeti reduir fins al 0% el percentatge de cessió obligatòria, la resolució posa en relleu “que no es tracta d'una obligació imposada (...), sinó d'una opció que els deixa la llibertat de determinar el percentatge de cessió que pot anar d’un 0% a un 15%”.

Pere López i Roger Padreny durant la roda de premsa d'aquest dimarts.

Relacionat

El PS porta una llei al Tribunal Constitucional amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge

Sobre el fet que es permeti rehabilitar immobles malgrat que aquests puguin no complir tots els requisits d’habitabilitat, el TC entén que “aquesta no és manifestament contrària a l’objectiu d’interès general que el legislador ha de perseguir per assegurar a totes les persones un accés al mercat de l’arrendament”. A banda, s’indica que “aquesta exempció és transitòria” i que “està sotmesa a la condició que la reforma deis edificis estigui íntegrament destinada a habitatges plurifamiliars en règim de lloguer residencial i que aquesta exempció no afecta ais elements substancials de l’habitatge pròpiament dits”.

Per tant, es considera que “el legislador ordinari no ha infringit de manera manifesta el deure dels poders públics d’esforçar-se per assegurar les condicions necessàries per permetre que tothom pugui beneficiar-se d’un habitatge digne, ja que aquest marc d'actuació té com a objectiu facilitar l’accés al mercat de l’arrendament al nombre més gran possible de ciutadans”.

El TC tampoc entén que la llei vulneri el dret a la propietat quan vincula la reducció del percentatge de cessió a l’obligació de construir habitatges de lloguer. “Lluny d'infringir les finalitats de l’article 27 de la Constitució, el legislador ha definit unes condicions d’exercici del dret a la propietat que permeten facilitar l’accés de més persones al mercat de l’habitatge de lloguer i ha satisfet d’aquesta manera (...) la funció social i l’interès general”, remarca la resolució.

Comentaris (4)

Trending