Publicats els llistats de les persones i empreses russes i bielorusses subjectes a bloqueig

Els bancs ja fa dies que analitzen la situació a partir de la documentació que ja havia estat filtrades per les institucions internacionals

L'empresa pública Rostec (Poctex) està inclosa en els llistats publicats aquest divendres al BOPA.
L'empresa pública Rostec (Poctex) està inclosa en els llistats publicats aquest divendres al BOPA. ARXIU

A través de sis annexos publicats al BOPA, el Govern publicita el llistat de persones i empreses russes i bielorusses els béns de les quals queden subjectes a bloqueig si es detecten al Principat. D’entrada, l’impacte ha de ser “molt minso” i no es preveu que tingui cap conseqüència econòmica. Aquest matí l’executiu ha fet les aprovacions pertinents per tal de poder activar el decret de mesures restrictives pel conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Entre els sis documents publicats, hi ha 875 persones físiques i 65 de jurídiques en el cas rus i 183 persones físiques i 27 entitats pel que fa a Bielorússia. Com que són llistats que ja havien transcendit a nivell internacional, especialment els bancs del país ja havien anat fet les anàlisis corresponents per poder advertir quina seria la repercussió possible. I aquesta serà molt menor. El Govern, que ha d'estar informat en un termini màxim de 24 hores després que s’hagi detectat la presència d’una de les persones físiques o jurídiques i el subjecte obligat hagi procedit a la congelació de béns en els termes que marca la llei i el decret, no ha aclarit si publicarà cadascun dels bloquejos que es facin. Inicialment, no hi ha l’obligació legal de fer-ho. Encara que no està descartat del tot que es pugui finalment anar comunicant els bloquejos realitzats i a qui afecten. L’administració, però, té poc interès, i les empreses que tinguin de ‘clients’ alguns dels afectats encara menys, en què pugui transcendir on estan radicats els béns. 

“El bloqueig previst no impedeix l’abonament en els comptes immobilitzats per institucions financeres o creditícies que rebin fons transferits per tercers al compte d’una persona física o jurídica o altres organismes de dret” en determinades situacions i condicions

El decret publicat al BOPA deixa clar que “el bloqueig previst no impedeix l’abonament en els comptes immobilitzats per institucions financeres o creditícies que rebin fons transferits per tercers al compte d’una persona física o jurídica o altres organismes de dret” que figurin en els mateixos llistats “sempre que els abonaments a aquests comptes també quedin immobilitzats. L’entitat financera o de crèdit ha d’informar sense demora l’òrgan de control sobre qualsevol transacció d’aquesta naturalesa”.

El bloqueig tampoc no s’aplica a l’abonament als comptes immobilitzats: dels interessos o altres rèdits corresponents a aquests comptes; dels pagaments deguts en virtut de contractes o acords conclosos o obligacions contretes abans de la data en què aquests comptes van quedar subjectes a les mesures de congelació; o dels pagaments deguts en virtut de resolucions arbitrals, administratives o judicials dictades a Andorra o que siguin executives a Andorra, sempre que aquests interessos, rèdits i pagaments quedin subjectes a les mesures de bloqueig establertes.

MESURES

Altres mesures que incorpora el decret són el fet de prohibir “participar o invertir en projectes cofinançats pel fons rus d’inversió directa i finançar públicament la promoció del comerç o la inversió a la Federació Russa o a la República de Bielorússia”. També “es prohibeix l’adquisició o l’ampliació de les parts de negoci en qualsevol persona jurídica o entitat que operi en el sector de l’energia a Rússia” i “comprar, vendre o negociar en relació amb instruments financers amb les entitats de l’annex cinquè, o entitats o persones físiques que actuïn en nom seu o sota la seva direcció”.

Eric Jover i Maria Ubach han comparegut al Consell General.

Relacionat

Andorra imposarà a Rússia totes les sancions internacionals dictades des del conflicte de Crimea

Es prohibeixen transaccions amb la gestió d’actius i reserves del Banc Central de la Federació Russa i del Banc Central de la República de Bielorússia i el fons nacional d’inversió rus i qualsevol transacció amb les empreses sota control públic de l’annex sisè. “Es prohibeixen nous dipòsits de més de 100.000 euros per a les persones físiques o jurídiques de nacionalitat russa o bielorussa o que resideixin a la Federació Russa o a la República de Bielorússia. Aquesta mesura no s’aplica als nacionals d’estats membres de la UE, els membres de l’Espai Econòmic Europeu, Mònaco, San Marino, Suïssa i Andorra o que tenen permís de residència en algun d’aquests estats.”

Finalment, queda “prohibit vendre, subministrar o exportar bitllets d’euros a la Federació Russa i a la República de Bielorússia”. El Govern, s’aclareix al decret, “pot autoritzar l’alliberament de determinats fons bloquejats o recursos econòmics, o la posada a disposició de determinats fons o recursos econòmics, únicament per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que figuren als annexos i dels seus familiars a càrrec, en particular per cobrir les despeses relacionades amb el pagament d’aliments, lloguers o quotes hipotecàries, medicaments i tractament mèdic, impostos, primes d’assegurança i despeses de servei públic”.

Comentaris (7)

Trending