La ‘nova’ Llei de la Funció Pública regula explícitament la figura dels secretaris de ministre

L’article que s’incorpora a la normativa que es pretén modificar no entrarà en vigor, d’aprovar-se, fins que no es constitueixi un proper Govern

Façana de l'edifici del Govern d'Andorra
Façana de l'edifici del Govern d'Andorra ARXIU

L’avantprojecte de llei de modificació de la Llei de Funció Pública incorpora un nou precepte en l’articulat actualment vigent que servirà per regular explícitament la figura del secretari o secretària de ministre. Moltes vegades, aquells persona que assumeix un càrrec ministerial designa un funcionari de la seva confiança perquè assumeixi la seva secretaria personal. Fins ara aquest canvi no estava contemplat explícitament enlloc. Si el redactat amb el qual ara es treballa acaba sent aprovat, la figura de secretari de ministre tindrà ‘caràcter propi’.

Això sí, l’article de nova redacció va lligat amb una disposició transitòria que fixa l’entrada en vigor del precepte que es pretén incorporar a la legislació. Si finalment l’article és avalat pel Consell General, la seva entrada en vigor es posposaria fins a “la constitució del Govern immediatament posterior a l’entrada en vigor de la Llei”. Alhora, en aquell moment “els funcionaris que estigui ocupant un lloc de secretari o secretaria dels membres del Govern posaran el seu lloc a disposició quan el nou ministre entrant hagi ocupat el càrrec”.

“Sense perjudici de la seva designació com a personal de relació especial, les places dels llocs de treball de secretaris o secretaries dels membres del Govern poden ser proveïdes per lliure designació mitjançant funcionaris, de nacionalitat andorrana, que ocupin llocs de treball corresponents a la família d’administratius o tècnics del sistema de classificació establert”

La proposta d’articulat fet pel ministeri que encapçala Judith Pallarès manté que “sense perjudici de la seva designació com a personal de relació especial, les places dels llocs de treball de secretaris o secretaries dels membres del Govern poden ser proveïdes per lliure designació mitjançant funcionaris, de nacionalitat andorrana, que ocupin llocs de treball corresponents a la família d’administratius o tècnics del sistema de classificació establert”. Es deixa clar que “el funcionari designat per al càrrec de secretari o secretaria dels membres del Govern ha de tenir l’experiència i els coneixements adequats als requisits del lloc de treball”.

L’articulat de nova creació estableix clarament aspectes relatius al nomenament i a la destitució dels esmentats secretaris. Així, “els secretaris o secretàries del membres del Govern són nomenats i destituïts lliurement pel Govern a proposta del titular del ministeri al qual estiguin adscrits, mitjançant un decret publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, han de prestar promesa o jurament davant del titular del ministeri al qual estiguin adscrits i han de posar el seu càrrec a disposició quan canvia el Govern que els ha nomenat”.

Amb el nou article es pretén donar una major seguretat als funcionaris una vegada acabin la seva missió especial, per així dir-ho. I és que “el nomenament d’un funcionari com a secretari o secretaria dels membres del Govern implica la reserva de plaça de procedència fins al moment del cessament i l’assignació del complement de responsabilitat addicional”. Quan es produeix el cessament, “el funcionari concernit torna a la plaça de procedència i deixa de percebre el complement esmentat”.

Comentaris (2)

Trending