Estupefacció al ministeri d’Educació per la prohibició als seus funcionaris de fer teletreball

Aquesta modalitat laboral s'inclou en el projecte de modificació de la Llei de la Funció Pública que està a tràmit parlamentari i que serà aprovat en aquest període de sessions

Comentaris

Seu del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
Seu del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. ARXIU

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior no autoritza els seus treballadors a fer teletreball. Se'ls ha informat que no el poden dur a terme. La decisió ha provocat malestar i estupefacció perquè alguns dels sol·licitants formen part dels 25 treballadors públics que havien demanat a Funció Pública poder treballar des de casa alguns dies a la setmana, en virtut dels plans de racionalització de Govern. Aquests, també inclouen reduir la jornada i el sou en proporció i gaudir d'un permís no retribuït.

L'arribada del teletreball amb la pandèmia de coronavirus ha provocat més d'un enrenou al ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ubicat a Sant Julià de Lòria. Primer quan es va autoritzar a fer-lo però només un dia a la setmana i en dimecres, i ara perquè s'ha prohibit. Entre els motius hi ha el que han de rebre visites d'alumnes o dels seus familiars per consultes diverses com beques, expedients acadèmics o exàmens. També hi ha el fet que hi van els docents per treballs o per la confecció de proves.

El teletreball s'inclou en el projecte de llei de modificació de la Llei de la Funció Pública que està a tràmit parlamentari i que serà aprovat en aquest període de sessions. Es pot efectuar des d'un a tres dies a la setmana. Només hi poden accedir els treballadors públics de serveis on hi hagi un control de tasques diàries i per objectius amb periodicitat setmanal.

L'articulat de la llei fixa en una de les disposicions finals que en el termini màxim d’un any des de la data en què entri en vigor el text legal, el Govern ha d’aprovar el reglament que reguli el treball no presencial, entès com a forma d’organització del treball en virtut de la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La directora de recursos humans del ministeri d'Educació, Marie Pagès i la ministra Ester Vilarrubla.

Relacionat

Educació impedeix el teletreball argumentant que no ha fet cap pla d’ordenació

Comentaris (5)

Trending