L’important augment d’assalariats no evita el dèficit de la branca general de la CASS al març

La divisió de jubilació ha fet 12,6 milions de superàvit durant els primers tres mesos d’aquest 2023 tot i haver un increment del 4,8% en la xifra de pensionistes

El nombre d'assalariats a la CASS va pujar el primer trimestre respecte el mateix període de l'any passat.
El nombre d'assalariats a la CASS va pujar el primer trimestre respecte el mateix període de l'any passat. cass

L’important augment d’assalariats durant el primer tram d’aquest 2023 no ha evitat que la branca general de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) presentés al març un dèficit de pràcticament 2 milions d’euros. Amb tot, però, es van incrementar de molt els ingressos i es van reduir les despeses. Per contra, la branca de jubilació continua generant superàvits. En concret, la diferència entre ingressos i despeses durant els tres primers mesos de l’any ha deixat un marge positiu de 12,6 milions.

En global, la branca general va obtenir uns ingressos de 44,7 milions, un 13% més que el primer trimestre del 2022, i que surten de la suma de 40,8 milions d’euros i els 3,9 milions per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes). Les despeses, en canvi, van enfilar-se fins a 46,6 milions malgrat haver-hi una reducció de l’1,7% respecte el mateix període del 2022. Les despeses de prestacions sanitàries han estat de 29,8 milions d’euros (-1,2%) i les de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) van arribar a 16,8 milions d’euros (-2,7%).

Quant a la branca de jubilació, per molt que diguin els estudis actuarials i que els dirigents collin perquè es facin plans d’estalvi privats, el cert és que hi ha hagut un superàvit de 12,6 milions. Ingressos i despeses han crescut gairebé el mateix, un 13% els primers i un 14% el segons. Els ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi van arribar a 47,1 milions d’euros. Les cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van deixar 1,1 milions d’euros. I, finalment, les transferències de Govern per finançar pensions no contributives van suposar 1,8 milions d’euros.

Si es miren les despeses, les relatives a les pensions contributives arriben a 35,6 milions d’euros, és a dir +13,4% respecte al primer trimestre 2022. I les referides a les pensions no contributives van ser d’1,8 milions d’euros, és a dir +26,3% respecte al primer trimestre 2022. En global, per tant, mentre els ingressos van ser pràcticament de 50 milions d’euros en xifres rodones, les despeses no han passat de 37,4 milions, deixant per tant un superàvit de 12,6 milions de superàvit.

ALTRES XIFRES

El consell d’administració de la CASS ha validat altres xifres relatives als beneficiaris del sistema. Així, en relació als 3 primers mesos de 2022, el nombre d’assalariats augmenta un 6,6%. Al mes de març consten 47.916 persones registrades com a assalariades a la CASS. Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de març són 8.154, un 10,1% més dels que constaven registrats el març de 2022. El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.330 persones.

Més qüestions encara, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 1,9% en relació al 2022, amb 2.630 pensionistes al març: 2.270 pensionistes d’invalidesa, 359 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de reversió d’ascendents. A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2022 ha estat del 4,8%, havent-se registrat 16.001 pensionistes al març: 14.290 pensionistes de jubilació i 11 capitals de jubilació; 3.451 pensionistes de viduïtat de les quals 86 de temporals. Finalment, la taxa de dependència per al mes de març és de 3,37 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 2,0% superior al març de 2022.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending