Les eleccions a la mútua dels funcionaris implicaran la renovació total de la comissió

La gestió als darrers anys ha estat molt complicada especialment en el tema dels pagaments de les prestacions

Comentaris

L'edifici administratiu de Govern a Prat de la Creu.
L'edifici administratiu de Govern a Prat de la Creu. Toni Solanelles

La mútua de funcionaris i de treballadors públics indefinits de l’Administració general i de l’Administració de justícia celebrarà eleccions per a la seva comissió que es renovarà totalment ja que cap dels seus integrants té previst continuar en el càrrec.

La gestió de la mútua ha estat complicada en els darrers anys especialment pels pagaments després que s'acordés un canvi en el model del pagament de les baixes dels funcionaris amb la intenció que puguessin rebre el salari abans. Tot això deriva de l'enfrontament -any 2018- entre diversos sindicats funcionarials i la necessitat de fer una millor gestió de la mútua de malaltia per tal que el treballadors públic de baixa pogués cobrar íntegrament el salari el dia 25 de cada mes igual.

La funció de la comissió és la de definir les prestacions a càrrec de la mútua i de controlar el seu funcionament. Està composta per entre tres i cinc membres designats per les associacions professionals i els sindicats més representatius en el si de l’Administració general i de l’Administració de Justícia; un representant de cada família professional dels funcionaris i els treballadors públics de l’Administració general, elegit per sufragi, un representant de cada grup funcional o família professional dels funcionaris i els treballadors públics de l’Administració de Justícia, elegit per sufragi, i un representant del departament de Funció Pública.

Cal recordar que la mútua de funcionaris i de treballadors públics indefinits de l’Administració general i de l’Administració de justícia, gaudeix de personalitat jurídica, és un sistema de previsió social obligatori i de solidaritat que garanteix una prestació econòmica complementària a la de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en el cas d’incapacitat laboral transitòria per malaltia o maternitat. La mútua es regeix pels principis de transparència, eficàcia, solidaritat i equilibri econòmic i financer, i s’estructura sobre la base d’una aportació personal obligatòria de tots els funcionaris i treballadors públics.

Etiquetes

Comentaris

Trending