Agricultura agilitza els tràmits per registrar els gossos com reclamaven els veterinaris

La inscripció al Registre d’Animals de Companyia -RAC- ja es pot fer a través de qualsevol espai de tràmits del Govern o del comuns

Comentaris

Un gos i el seu propietari passejant per un carrer d'Andorra la Vella.
Un gos i el seu propietari passejant per un carrer d'Andorra la Vella. arxiu / comú d'andorra la vella

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha adoptat els mecanismes necessaris perquè qualsevol gestió que es vulgui fer relacionada amb del Registre d’Animals de Companyia (RAC), ja sigui una alta, una baixa o una notificació de cessió d’un animal de companyia, es pugui fer a través de qualsevol servei de tràmits del Govern o dels comuns. La gestió administrativa, fins ara, obligava la ciutadania a traslladar-se fins al departament d’Agricultura.

L’agilització d’aquest procediment registral era una de les demandes-exigències imposades pels veterinaris en el marc de l’estira-i-arronsa que mantenen aquests professionals tant amb el Govern com amb sis dels comuns que promouen el projecte de l’ADN caní, que consideren inviable els professionals de la veterinària i contra el qual han remès durament amb informes, comunicats i reclamacions en reunions que s’han dut a terme fins ara amb responsables de l’administració.

El canvi impulsat, segons Agricultura, que en en un comunicat no fa cap mena de referència als veterinaris més enllà d’enunciar-los a títol informatiu, té per objectiu, segons aquesta part i aquesta versió, facilitar l'atenció al ciutadà perquè aquest pugui efectuar els tràmits oportuns en els punts o oficines administratives que estan situades arreu del territori i que tingui més a prop.

La gestió administrativa, fins ara, obligava la ciutadania a traslladar-se fins al departament d’Agricultura

El nou sistema de tràmits ha estat coordinat entre el ministeri i els comuns i també s’ha informat del canvi als centres veterinaris, a fi efecte que puguin traslladar la informació als propietaris dels animals. Cal recordar que la notificació per procedir a donar d’alta una animal al RAC sempre s’ha de cursar una vegada l’animal ha estat degudament identificat i se li ha atribuït el passaport corresponent per part del seu veterinari. El mateix procés s’ha de seguir en cas de mort de l’animal.

En el cas de les cessions (notificació de canvi de propietari d’un animal) la gestió es podrà cursar directament per part de la persona que ja figuri com a propietari de l’animal al RAC, adjuntant la corresponent declaració de cessió de l’animal que ha d’estar signada per les dues parts.

Altrament els propietaris d’animals també podran cursar directament la baixa dels animals que no s’hagin notificat prèviament des d’un centre veterinari a través del RAC adjuntant la corresponent declaració jurada en la qual s’ha de fer constar la causa de la baixa.

Comentaris (1)

Trending