El ‘nou’ transport sanitari es fa esperar

M

Martín Blanco

Comentaris

El transport sanitari es fa esperar.
El transport sanitari es fa esperar. MARTÍN BLANCO

El fet de declarar desert el concurs per al transport sanitari, i els terminis necessaris per implementar les millores que puguin oferir les empreses, fa que es dilati l’arribada del nou servei i que l’actual concessionari i en part responsable del fet que el concurs hagi quedat desert continuï retenint el servei.

Comentaris (2)

Trending