Filferro espinós

H

Helena Anillo

Comentaris

el mur
el mur

Després de conèixer que una vintena de famílies han estat expulsades d’Andorra per no tenir els papers en regla, Helena Anillo té una solució perquè no torni a passar: un mur fronterer amb filferro espinós, com als grans terrenys.

Comentaris

Trending