Minimitzar els riscos

La prevenció és un recurs important per reduir la sinistralitat laboral. L'empresa té l'obligació de garantir la seguretat i la salut en el treball dels assalariats. Com? Tal com estableix la llei 34/2008, l'empresa ha d'oferir al treballador la formació en prevenció de riscos laborals i la revisió mèdica laboral.