Anna Vives presentada com a delegada del Govern de la Generalitat a Andorra