Com és el sistema judicial?

Per alguns la justícia és injusta, per a d'altres el contrari. Moltes de les persones consultades coincideixen a dir que els procediments judicials són lents i que cal agilitzar-los. Altres consideren que el sistema està polititzat, i que és patriarcal i que només afavoreix als rics.