Mares buides

No és un fet habitual, però sí prevalent a la societat, per la qual cosa és un tema que incomoda. La mort perinatal suposa la pèrdua d'un fill i d'un projecte de vida. S'estima que a Andorra es produeix en un de cada dos-cents naixements.