L'aigua, riu avall

Ara com ara és possible que es produeixin uns aiguats com els del 1982? Aquest fenomen condicionat per factors meteorològics i naturals té un període de retorn de cada cent anys. I, les afectacions serien majors o menors quaranta anys després del pitjor episodi viscut al Principat?