Arrossegant símptomes de la Covid

Després de passar el coronavirus, algunes persones poden arrossegar símptomes i patir Covid persistent. La simptomatologia és molt diversa, s'han diagnosticat més de 200 símptomes, entre els quals destaca el cansament, la falta de concentració i memòria i la pèrdua de gust i olfacte. Els experts calculen que entre un 10 i un 20% de les persones que han passat la Covid poden patir Covid persistent. Això significaria que al Principat, pel cap baix, hi ha d'haver o haver-hi hagut uns 4.000 casos.