Quedar-se o marxar

En la darrera dècada ha disminuït la població de nacionalitat portuguesa que viu a Andorra. L'elevat cost de vida del Principat, l'augment de la demanda de feina al país d'origen i en paral·lel les polítiques econòmiques del govern portuguès per afavorir el retorn dels emigrants són alguns dels factors que explicarien la tendència a la baixa de la comunitat portuguesa a Andorra.