Moment àlgid del sector editorial

El nombre de segells editorials andorrans creix amb el sorgiment enguany d'Editorial Medusa, Marinada Edicions i, Editorial i Acadèmia Masegosa.