Gos perillós: morrió i formació

Ser major d'edat i fer una formació. Són alguns dels requisits per ser propietari de gossos de races perilloses. La normativa també obliga que els cans vagin lligats amb una corretja d'1,5 m, com a màxim, i duguin morrió.