Desequilibri salarial

Al mercat laboral del Principat hi ha una clara segmentació. D'una banda, hi ha un grup de treballadors que disposa d'unes bones condicions laborals, i, d'altra banda, un volum d'assalariats vinculats amb feines del sector turístic i que els sous són més baixos. Què determina la inclusió del personal al segment primari o secundari? Entre altres factors, destaca la nacionalitat d'origen del treballador.