Dades protegides però sense memòria

El darrer recull de l'APDA correspon a l'any 2020 i l'objectiu es donar a conèixer el treball realitzat per la institució creada per llei

Comentaris

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) no ha publicat encara la seva memòria corresponent a l'any 2021 malgrat que ja han passat quatre mesos del 2022.  L'objectiu del recull és donar a conèixer el treball efectuat per la institució en totes les seves àrees; a més a més d’una anàlisi de les tendències més rellevants, d’una exposició i valoració dels reptes presents i futurs i d’una avaluació de les iniciatives posades en marxa durant l'any.  L'agència ha patit canvis en el seu organigrama, direcció inclosa.

La darrera memòria de l'APDA correspon al 2020 i la institució es presenta com a propera i accessible a la ciutadania i a la resta de les administracions públiques, posant a la seva disposició diferents canals de comunicació a través dels quals es pot sol·licitar informació, criteri jurídic o tecnològic en totes les qüestions en què pugui veure’s afectat el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal; parant especial atenció al fet que el tractament de dades personals continua influenciat pel desenvolupament dinàmic de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l’economia mundial connectada i, que el mateix, té un impacte major en la vida quotidiana de la població en la feina, en el consum i en el lleure.

L'agència és una institució creada per llei, amb personalitat jurídica pròpia, independent de les Administracions públiques i amb plena capacitat d'obrar. El seu objectiu és protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat. La darrera memòria publicada va estar marcada per establir criteris i conciliar la garantia de l'assistència sanitària i el control de la pandèmia amb el dret fonamental a la protecció de dades personals.

Enguany ha publicat una guia sobre l'ús de cookies

Enguany, la seva darrera publicació ha estat motivada per l'entrada  en vigor de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals el pròxim mes de maig, va difondre un comunicat amb el document informatiu 'Guia sobre l'ús de Cookies, política de privadesa i avís legal'. La guia respon qüestions que suscita aquest àmbit: què són les cookies? Com hem de permetre als usuaris personalitzar-les? Quins texts legals ha de tenir la meva plana web? Amb aquesta publicació, l’APDA “pretén oferir una eina d’ajuda per tal d’esclarir aquestes qüestions i altres aspectes fonamentals i característiques per tal d'ajudar a la redacció i adaptació d'aquests texts a la nova normativa de protecció de dades”.

Mentre, s'espera la publicació de la memòria, un element necessari per saber com s'han resolt els diversos casos plantejats durant l'any passat, a partir de les consultes efectuades per institucions, empreses o ciutadans, tot això sense oblidar la necessària pedagogia d'entendre la protecció de dades com un element de competitivitat que redunda en benefici tant de les pròpies organitzacions com de les persones les dades de les quals es tracten. Les dades, doncs, semblen estar ben protegides. Ara només falta que tinguin memòria.

Etiquetes

Comentaris

Trending